park w mieście

Kalkulator śladu węglowego Lyreco

 

Nasza obecna metoda szacowania emisji dwutlenku węgla powstała w 2010 roku w ramach poprzedniej strategii Eco-Future CSR 2012-2018.

Postęp jest mierzony za pomocą specjalnego kalkulatora śladu węglowego, przyjętego przez wszystkie nasze oddziały na świecie : Kalkulatora śladu węglowego Lyreco.

-20%

Cel to redukcja określona w ramach Eko-przyszłości 2012-2018, z końcowym wynikiem - 17% w 2018 i - 19,3% w 2019.

CO2 EMISSION 2012 2018

Zakres kalkulatora śladu węglowego Lyreco

Oparty na międzynarodowej normie ISO 14064, kalkulator śladu węglowego Lyreco uwzględnia:

 

ZAKRES 1 ZAKRES 2 CZĘŚĆ ZAKRESU 3

Załadunek

Materiały eksploatacyjne i inne materiały

Źródła energii kupowane i wykorzystywane przez firmę, takie jak energia elektryczna i gaz

Wszelkie inne emisje pośrednie ze źródeł, które nie są bezpośrednio nadzorowane przez firmę

  • Ruch osób (podróże służbowe)
  • Odpady bezpośrednie (usuwanie odpadów)

 

QSS mężczyzna

W 2020 roku Lyreco definiuje swoją nową politykę klimatyczną, wyznaczając nowe cele w zakresie redukcji CO2 w oparciu o metodykę Science-Based Targets Initiative (SBTi).

Nasser Kahil

Dyrektor QSS Grupy Lyreco