Człowiek na wiszącym moście w lesie

Lyreco popiera deklarację nowojorską w sprawie lasów

We wrześniu 2019 roku, w ramach szczytu klimatycznego ONZ 2019, Lyreco wzmocniło swoje zaangażowanie w walkę z wylesianiem i zmianami klimatycznymi, podpisując nowojorską Deklarację w sprawie lasów.

NYDF BANNER

Deklaracja nowojorska w sprawie lasów to partnerstwo rządów, przedsiębiorstw wielonarodowych, ludności rdzennej i organizacji pozarządowych, które dążą do zmniejszenia o połowę wylesiania do 2020 r. I zakończenia go do 2030 r. 

Poprzez ten podpis, łączymy wysiłki ponad 150 osób popierających Deklarację zaangażowanych w konkretne działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 poprzez walkę z wylesianiem.

Deklaracja nowojorska w sprawie lasów to partnerstwo rządów, firm, rdzennej ludności i organizacji pozarządowych, które dążą do zmniejszenia o połowę wylesiania do 2020 r. I zakończenia go do 2030 r.

Poprzez ten podpis Lyreco przyłącza się do wysiłków ponad 150 osób popierających Deklarację zaangażowanych w konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2, ochronę bioróżnorodności i zachowanie.

Jako dostawca do biura i miejsc pracy, Lyreco od dawna angażuje się w zmniejszanie swojego wpływu na środowisko i wspieranie swoich klientów w ten sposób:

  • Opracowując ofertę papieru przyjaznego dla środowiska w ścisłej współpracy z dostawcami,
  • Poprzez usprawnienie procesu oceny oddziaływania na środowisko: np. przyjęcie metodyki oceny śladu środowiskowego produktu w UE oraz zaufanych międzynarodowych certyfikatów, takich jak FSC, EU Ecolabel
  • Współpracując z dostawcami w celu opracowania projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym