flaga ukrainy

Pomóżmy razem!

 

Lyreco Polska przyłącza się do organizowanych w całym kraju akcji, mających na celu wsparcie osób poszkodowanych z Ukrainy w tym ciężkim czasie.

W jakich działaniach możesz nam pomóc?

ZBIÓRKA DARÓW WŚRÓD PRACOWNIKÓW

W siedzibie Lyreco Polska w Sokołowie pod Warszawą, przy ul. Sokołowskiej 33 prowadzona jest zbiórka rzeczy, które zostaną przekazane uchodźcom.

ZBIÓRKA PIENIĘDZY

Wpłaty krajowe można dokonywać na konto Lyreco Polska do wpłat charytatywnych o numerze:

55 1600 1286 1846 2579 8000 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Wpłaty zagraniczne prosimy kierować za pośrednictwem dedykowanej strony CAREMożliwe wpłaty kartą płatniczą lub przez Google Pay.

Środki przeznaczone będą na zakup środków oraz wpłaty dla organizacji charytatywnych.

Przekazujemy kolejne dary z zagraniczncyh oddziałów Lyreco

Przekazujemy kolejne dary

17 marca 2022
Dotarły już do nas przesyłki od innych oddziałów Lyreco.

Serdeczne podziękowania dla: Danii, Skandynawii, Niemiec i Francji za darowane produkty dla Ukrainy.
Wczesnym rankiem w poniedziałek i środę, polski zespół SMT przygotował specjalne dostawy do następujących miejsc:

 • ARMY SOS – organizacja pomagająca ludziom walczącym na Ukrainie
 • Pruszków – pomoc dla uchodźców – gdzie pomaga ludziom zaraz po przyjeździe
 • Rada Gminy Pnie – gdzie zamieszkuje 70 rodzin z Ukrainy
 • Domy Wczasowe przekształcone w Domy Dziecka w Ustce i Rowach
 • PTAK Warsaw Expo – gdzie mieszka 7000 matek i dzieci z Ukrainy

Niektóre przesyłki zostały już odebrane z wielkim uśmiechem wdzięczności :)))

Wspólne pomaganie ma niezwykłą moc, DZIĘKUJEMY!

Dary od Lyreco

Dziękujemy za szczodrość i wielkie serca

7 marca 2022
Przekazujemy Wam gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności od sołtysa miejscowości Pnie – Pani Beaty Kisielewskiej, za dary na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Dziękujemy wszystkim pracownikom Lyreco za ogromną szczodrość i wielkie serca!

Wspólne pomaganie ma niezwykłą moc, DZIĘKUJEMY!

Dary przygotowane do wysyłki w Lyreco Niemcy

Oddział Niemiecki Lyreco przekazuje dary

4 marca 2022
Oddział Lyreco w Niemczech również przygotował zbiórkę niezbędnych artykułów i przesyłka wkrótce trafi do Polski - zobaczcie sami, ile dobra!
 
Wspólne pomaganie ma wielką moc, DZIĘKUJEMY !

Sokołów przygotowany na nocleg

Przygotowaliśmy 10 miejsc noclegowych

4 marca 2022
Lokalnie przygotowaliśmy też miejsca noclegowe dla 10 osób z Ukrainy, które potrzebują tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia.
 
Wspólne pomaganie ma wielką moc, DZIĘKUJEMY!

Dary przekazane w Gdańsku

Przekazaliśmy dary w Gdańsku

4 marca 2022
W Gdańsku przekazaliśmy dostawę niezbędnych artykułów do punktu Charytatywne Dary.
 
Wspólne pomaganie ma wielką moc, DZIĘKUJEMY!

Dary zebrane w Sokołowie

Zbieramy dary w siedzibie w Sokołowie

4 marca 2022
Dziękujemy z całego serca za wielkie zaangażowanie tu, lokalnie i w oddziałach Lyreco na świecie!

Co obecnie robimy?
W naszym biurze w Sokołowie dalej prowadzimy zbiórkę rzeczową i zbiórkę finansową, a zebrane dotąd rzeczy już przekazujemy potrzebującym - zobaczcie zdjęcia ze zbiórki.

Wspólne pomaganie ma wielką moc, DZIĘKUJEMY!

Dary dla biura ds. Cudzoziemców w Pruszkowie

Przekazaliśmy dary do Biura ds. Cudzoziemców w Pruszkowie

3 marca 2022
Tak wydajemy pieniądze ze zbiórek. Dzisiaj dostarczyliśmy do Biura ds. Cudzoziemców w Pruszkowie pierwszą transzę pomocy 💙💛.
 
Będziemy publikować więcej podobnych materiałów, żebyście mieli świadomość gdzie i jak wspólnie pomagamy.

Wspólne pomaganie ma wielką moc, DZIĘKUJEMY!

To już się dzieje:

 • Nawiązaliśmy współpracę z Biurem ds. pomocy cudzoziemców w Pruszkowie. W związku z tym mamy możliwość organizowania celowanych działań w zakresie: zakupu środków medycznych, ubrań, żywności i innych środków pomocowych,
 • Włączymy się w przygotowanie żywności dla Rodzin z Ukrainy, które są zakwaterowane w Pruszkowie,
 • Zgłosiliśmy możliwość użyczenia naszych sal szkoleniowych na wypadek nagłej potrzeby znalezienia miejsca noclegowego dla osób potrzebujących,
 • Pierwsze wpłaty na konto CARE już zostały potwierdzone. Wszystkie oddziały Lyreco na świecie zgłosiły chęć pomocy - aktualnie ustalamy szczegóły.

 

Będziemy Cię na bieżąco informować o kolejnych krokach w ramach naszych inicjatyw i działań.

LET'S HELP TOGETHER!

In order to support people of Ukraine in this difficult time Lyreco Polska joins the charity actions organized across Poland.

 

Would you like to help?
You can join the initiatives listed below:

OUR STAFF COLLECTS NECESSARY PRODUCTS

 In our headquarters of Lyreco Polska (in Sokołów near Warsaw, at ul. Sokołowska 33), we collect products that will be distributed amongst those in need.

WE RAISE FUNDS

 If you want to donate:

 Account number for domestic payment donations:

55 1600 1286 1846 2579 8000 0002

(Account of Lyreco Polska for charity donations)

Transfer title: Support for Ukraine

 Account number for foreign payment donations (via dedicated CARE website)

Transfer title: Support for Ukraine

You can donate with a credit card or Google Pay.

 The funds will be allocated to agreed, legitimate charity organizations.

Przekazujemy kolejne dary z zagraniczncyh oddziałów Lyreco

Aid from other Lyreco subsidiaries

March 17, 2022
We have already received parcels with aid for refugees from Ukraine, from other Lyreco subsidiaries.

Many thanks to: Denmark, SCAN, Germany and France for the donated products for Ukraine.
During early morning at Monday and Wednesday Polish SMT members have prepared special deliveries to following places below:

 • ARMY SOS – organization helping people who fight in Ukraine
 • Pruszków – refugee assistant service – where help people right after arriving
 • Village council Pnie – where reside 70 families from Ukraine
 • Holiday Homes converted into Child Care Homes in Ustka and Rowy
 • PTAK Warsaw Expo – where resides 7000 mothers and children’s from Ukraine

Some deliveries have already been received with big smile of gratitude.
We will keep you informed about our further activities.

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

Dary od Lyreco

Thank you for your generosity

March 7, 2022
A great expression of gratitude and a big thank you from the mayor of Pnie village for all the gifts from you to support Ukrainian refugees.
Thank you, all employees of Lyreco for your generosity, you have great hearts!

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

Dary przygotowane do wysyłki w Lyreco Niemcy

Lyreco in Germany has donated necessary products

March 4, 2022
Lyreco in Germany has also donated necessary products and the parcel will be soon in Poland!

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

Sokołów przygotowany na nocleg

Accommodation for people from Ukraine

March 4, 2022
We have prepared accommodation for 10 people from Ukraine.

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

Dary przekazane w Gdańsku

We delivered product in Gdańsk

March 4, 2022
In Gdańsk we already delivered product supplies to the Charity Gifts point.

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

Dary zebrane w Sokołowie

We collect aid at the headquarters in Sokołów

March 4, 2022
Thank you so much with all our hearts for your great engagement in our initiative here, locally and at Lyreco around the world!

What are we currently doing?
In our headquarter in Sokołów we continue to collect the first need products, and we are ready to pass on the goods collected so far to those in need.

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

Dary dla biura ds. Cudzoziemców w Pruszkowie

Needed supplies has been delivered to the Bureau of Foreigners in Pruszków

March 3, 2022
This is how our donation become real support for people from Ukraine 💙💛. First part of needed supplies has been delivered today to the Bureau of Foreigners in Pruszków.

We’ll keep you posted on how and where we, TOGETHER, support people in need.

Helping together has an amazing power, THANK YOU!

What have we done so far? 

 • We cooperate with Bureau of Foreigners in Pruszków to be able to effectively deliver help 
 • We have organized food for Ukrainian families who are accommodated in Pruszków.
 • We have organized temporary accommodation in our headquarters in Sokołów for emergency needs (we will also provide free meals).
 • Lyreco’s subsidiaries have already donated funds to our CARE account. Many others declare they will join the initiative - details are discussed. 

 

We will keep you updated on the next steps of our initiatives and actions.