Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nasz wkład w Agendę ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
cele globalne

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), które stanowią wzór dla rządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i obywateli. Zajmują się globalnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy, w tym związanymi z ubóstwem, nierównością, zmianą klimatu, degradacją środowiska, pokojem i sprawiedliwością.

4 CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, NA KTÓRYCH SIĘ KONCENTRUJEMY

Jako lider w dystrybucji produktów i rozwiązań dla środowiska pracy, skupiamy się w szczególności na 4 Celach Zrównoważonego Rozwoju

cele zrównoważonego rozwoju
cel 8

Lyreco oferuje szeroką gamę produktów do miejsc pracy pod marką własną. Zapewnienie, że jej producenci i importerzy przestrzegają praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu dostaw, jest sprawą najwyższej wagi. Te wymagania są stosowane we wszystkich naszych filiach. Dostawcy, którzy nie przestrzegają zasad Lyreco w tej dziedzinie, są umieszczani na czarnej liście.

SGG 8 - GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY
Nasz kluczowy wkład

audyt

100% producentów produktów Lyreco działających w krajach zwiększonego ryzyka* jest corocznie kontrolowanych przez uznane firmy audytorskie lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym przez zespół QSS Grupy Lyreco. Proces audytu wykorzystuje 4 filary de SEDEX SMETA i BSCI jako standardy międzynarodowe.

Audytom tym towarzyszy program rozwoju i monitorowanie postępów dostawców.

Plan kontrolny, opracowywany corocznie, ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń związanych z potencjalnymi poważnymi skutkami dla praw człowieka, podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa związanych z bezpośrednimi i pośrednimi działaniami.

Wraz z Kodeksem Etycznymi dostawcy, umowa z dostawcą biznesowym Lyreco określa zasady, które mają zastosowanie do wszystkich dostawców w zakresie etyki biznesowej, przestrzegania warunków pracy i praw człowieka.

8.5 Osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia, godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn

8.7 Podejmowanie kroków w celu wyeliminowania pracy przymusowej i współczesnego niewolnictwa

8.8 Ochrona praw pracowniczych i promowanie bezpiecznego środowiska pracy

cel 12

Od papieru po przedmioty z tworzyw sztucznych, takie jak długopisy i artykuły biurowe, większość artykułów dla miejsc pracy ma krótką żywotność, jest jednorazowego użytku i pochłania zasoby naturalne.

Promowanie wśród wszystkich naszych klientów na całym świecie, zawsze bardziej zrównoważonych produktów i rozwiązań, jest jednym z głównych zobowiązań Lyreco na wiele lat.

SDG 12 - ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
Nasz kluczowy wkład

zielone drzewo

W 2012 roku Lyreco było pierwszą firmą w branży zaopatrzenia miejsc pracy, która opracowała własną metodykę i etykietę z certyfikatem ISO, aby wspierać klientów w wyborze produktów przyjaznych środowisku, obejmujących zarówno produkty z oficjalnym certyfikatem ekologicznym, jak i produkty z oświadczeniem własnymZIELONE DRZEWO LYRECO .

2020 roku, Lyreco zobowiązało się do przekształcenia swojej oferty w gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2025.

Jest to ważny krok w kierunku alternatywnych ambicji zero-waste, aby objąć wszystkie kategorie produktów, zapewniając gotowe do recyklingu alternatywy, rozszerzoną zbiórkę i rozwiązania w zakresie recyklingu dla używanych elementów.

Aby promować i wspierać recykling papieru, plastikowych kubków i butelek, urządzeń elektronicznych, urządzeń do zbierania zużytych produktów i ideę zwrotów, rozwiązania logistyczne są regularnie rozszerzane o nowe kategorie produktów.

12.1 - Wdrożenie 10-letniego programu na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji

12.2 - Zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych

12.5– Ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, ograniczanie, recykling i ponowne wykorzystanie

cel 13

Zmniejszenie emisji CO2 w całym łańcuchu wartości, od naszych dostawców po klientów, jest priorytetowym celem naszych wysiłków na rzecz ograniczenia wpływu Lyreco na środowisko i przyczynienia się do realizacji celów własnych naszych klientów w tym obszarze.

SDG13 - DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
Nasz kluczowy wkład

W 2020 r. wyznaczone zostaną nowe, oparte na badaniach, cele w zakresie redukcji CO2, zgodne z Porozumieniem Paryskim w sprawie zmian klimatu, które rozszerzą zakres pomiaru i redukcji do Zakresu 3 (emisje pośrednie) dla produktów marki własnej Lyreco.

Lokalne oddziały Lyreco opracowują niskoemisyjne rozwiązania, koncentrując się na dostawach miejskich, flocie samochodów osobowych i dostawczych oraz optymalizacji tras.

Zrównoważony rozwój stanowi 25% kryteriów oceny, na równi z konkurencyjnością, zarządzaniem kategoriami produktów i logistyką.

Aby zachęcić naszych klientów do grupowania zamówień i zmniejszenia liczby dostaw, Lyreco proponuje zasadę motywacyjną / zniechęcającą, polegającą na stosowaniu rabatu w przypadku zamówień grupowych lub dodatkowych opłat w przypadku małych zamówień.

Ostatecznym celem naszego zobowiązania, aby przekształcić naszą ofertę i działalność gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2025 roku, jest znaczne zmniejszenie naszego śladu węglowego.

Poprzez wsparcie tej deklaracji, Lyreco zobowiązuje się do połączenia wysiłków zainteresowanych stron, już zaangażowanych w konkretne działania, aby zmniejszyć o połowę wylesianie do 2020 r. i zakończyć je do 2030 r.

13.1 - Wzmocnienie reakcji na zagrożenia związane z klimatem

13.3 - Poprawa edukacji i podnoszenie świadomości

cel 4

Edukacja to długoterminowe zobowiązanie i cel wspierany we wszystkich oddziałach Lyreco.

SDG 4 - JAKOŚCI EDUKACJI
Nasz kluczowy wkład

LYRECO FOR EDUCATION

Program ten od 2008 roku wspiera rozwój projektów i infrastruktury w najbiedniejszych krajach.

Fundusze są pozyskiwane głównie wewnętrznie, poprzez akcje zbierania funduszy organizowane przez zespoły Lyreco we wszystkich naszych oddziałach

Lyreco For Education realizowało swoje działania w 6 krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej: Bangladeszu, Wietnamie, Brazylii, Togo, Madagaskarze i Kambodży.

Oprócz tego wspólnego programu, filie Lyreco rozwijają lokalne akcje charytatywne w tej dziedzinie.

4.1 - Zapewnienie wszystkim dziewczętom i chłopcom bezpłatnego, sprawiedliwego i wysokiej jakości kształcenia w zakresie szkoły podstawowej i średniej

Chcesz wiedzieć więcej?

RAPORT CSR LYRECO

Jako członek  UN Global Compact od 2004 roku, Grupa Lyreco publikuje swój coroczny Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

To może Cię zainteresować