zachód słońca

Gospodarka o obiegu zamkniętym

W kierunku miejsc pracy bez odpadów

W latach 2020-2025 zobowiązujemy się uczynić gospodarkę o obiegu zamkniętym priorytetową dźwignią przyspieszającą opracowywanie zintegrowanych, zrównoważonych rozwiązań biznesowych dla naszych klientów.

Integracja gospodarki o obiegu zamkniętym w naszej działalności jest silnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie zrównoważonych celów Lyreco, a także silną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na zintegrowane, zrównoważone produkty, rozwiązania i praktyki biznesowe. W 2020 roku podjęliśmy 5 zobowiązań, aby pomóc naszym klientom w szybszym postępie w kierunku drastycznego zmniejszenia ilości odpadów nienadających się do recyklingu w miejscu pracy, a ostatecznie zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

 

Oto nasza deklaracja

Nasze 5 zobowiązań dotyczących miejsc pracy o obiegu zamkniętym

1.

Być pierwszą firmą w naszej branży z pełną gamą produktów gotowych do recyklingu.

Do 2025 roku Lyreco zaproponuje alternatywę „Recycle-ready”” dla każdego produktu, który klient chce kupić. Produkty „gotowe do recyklingu” to produkty wykonane z materiałów, które można ponownie wprowadzić do pełnego łańcucha kryteriów wartości z możliwością recyklingu lub zawartość poddana recyklingowi zostanie oceniona zgodnie z normami ISO 14021.

2.

Zapewnić zbiórkę po wycofaniu z eksploatacji i ponownie wprowadzić zużyte materiały z powrotem do łańcucha produkcyjnego.

Do 2025 roku Lyreco dostarczy rozwiązania zbiórki wszystkich nadających się do recyklingu produktów, zapewniając ich efektywny recykling i dostarczając informacje na temat ich przyszłego wykorzystania.

3.

Usunąć ze sprzedawanych przez nas produktów wszystkie opakowania nie będące częścią gospodarki o obiegu zamkniętym .

Do 2025 roku Lyreco ograniczy użycie opakowań i wprowadzi dla każdego produktu zakaz stosowania opakowań plastikowych nienadających się do recyklingu.

4.

Zakazać stosowania plastiku jednorazowego lub  nie będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich naszych biurach.

Do 2025 roku Lyreco wprowadzi zakaz stosowania plastiku jednorazowego użytku i nie będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich naszych oddziałach, ponieważ wzorowe postępowanie jest warunkiem wstępnym zaangażowania naszych klientów.

5.

Opracowanie normy gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży miejsc pracy z europejskimi interesariuszami.

Do 2025 roku Lyreco wraz z władzami europejskimi i kluczowymi podmiotami zajmującymi się gospodarką o obiegu zamkniętym, weźmie udział w określeniu standardu dla miejsca pracy.

Leo Stoelinga

Zbierając mały sprzęt biurowy, Lyreco dba o to, aby jak najwięcej produktów zostało poddanych recyklingowi, a surowce zwrócone producentom w celu uzyskania nowych produktów.

Leo Stelinga

Kierownik ds. Zakupów, Kolej NS

Chcesz wiedzieć więcej?

PRZECZYTAJ NASZ RAPORT CSR

To może Cię zainteresować