DRZEWO

Nasza strategia

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LYRECO

Dlaczego strategia zrównoważonego rozwoju?

W Lyreco zobowiązujemy się do wzięcia odpowiedzialności za wpływ, jaki nasza działalność może mieć na planetę i jej mieszkańców, a także wsłuchiwania się w problemy i potrzeby naszych interesariuszy. Dzięki temu mamy jasny obraz postępów, jakie musimy poczynić, i możemy mieć pewność, że uwzględnimy odpowiednie kwestie przy tworzeniu naszej przyszłej strategii. 

NASZ GŁÓWNE CELE 2026

NASZE CELE NA ROK 2026

planeta

90% naszych obrotów stanowią zrównoważone produkty i usługi.

LUDZIE 

ludzie

90% pracowników jest dumnych z pracy w Lyreco

PROGRESS 

spotkanie

Współpracujemy z naszymi partnerami, aby osiągnąć postęp w sposób zrównoważony

planeta

Planeta

W celu zmniejszenia naszego wpływu na planetę, zobowiązujemy się do: 

  • Używania i sprzedawania zrównoważonych produktów i usług oraz stosowania gospodarki cyrkulacyjnej 
  • Bycia neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla w pojazdach firmowych i podróżach służbowych, w oparciu o działania związane z ekologizacją, redukcją i/lub kompensacją naszych emisji 
  • Bycia neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla w naszych obiektach firmowych
ludzie

Ludzie

Zobowiązujemy się do oferowania naszym pracownikom coraz lepszych warunków pracy, jak również dbania o społeczności, w których działamy:

  • Więcej niż praca, kariera; zobowiązujemy się do wspierania rozwoju naszych ludzi 
  • Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i satysfakcjonującego życia zawodowego wszystkim naszym pracownikom 
  • Podejmujemy działania mające na celu wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności krajów, w których działamy 
spotkanie

Rozwój

Dokładamy wszelkich starań, aby zaangażować wszystkich naszych partnerów w podejmowanie najlepszych inicjatyw, działań i decyzji.

  • Słuchamy klientów i dostawców, aby osiągnąć postęp 
  • Dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi zrównoważonych inicjatyw 
  • Podejmujemy działania w celu ustanowienia ram etycznych we wszystkich naszych działaniach i zachęcamy naszych pracowników i partnerów do przyjęcia zrównoważonych praktyk
Cele globalne

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które stanowią plan działania dla rządów, organizacji pozarządowych, firm i obywateli. Odnoszą się one do globalnych wyzwań, przed którymi stoimy, w tym związanych z ubóstwem, nierównościami, zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska, pokojem i sprawiedliwością.  

Jako istotny gracz w dystrybucji produktów i rozwiązań dla środowiska pracy, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad Global Compact.  

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ NASZ RAPORT CSR

Dowiedz się więcej