spotkanie

Progres

Współpracujemy z naszymi partnerami, aby osiągnąć zrównoważony rozwój

Podejmujemy działania w celu ustanowienia zasad etycznych we wszystkich naszych działaniach i zachęcamy naszych pracowników i partnerów do przyjęcia zrównoważonych praktyk.

Upewniamy się, że angażujemy wszystkich naszych partnerów w celu podjęcia najlepszych możliwych inicjatyw, działań i decyzji. 

  • Aktywnie słuchamy klientów i dostawców, aby osiągnąć postęp.
  • Dzielimy się swoją podróżą w kierunku zrównoważonego rozwoju i obejmujemy nią naszych partnerów.
  • Podejmujemy działania w celu ustanowienia etycznych ram we wszystkich naszych działaniach.
  • Zachęcamy naszych pracowników i partnerów do przyjęcia zrównoważonych praktyk. Poprzez słuchanie, działanie i przejrzyste komunikowanie tego, co i jak robimy, tworzymy etyczny sposób pracy nie tylko wewnątrz Lyreco, ale także dla wszystkich współpracujących z nami osób.
Przybijanie piątki

Nasi interesariusze

Sposób, w jaki angażujemy się w nasz ekosystem na rzecz bardziej zrównoważonych praktyk.

Długoterminowe zaangażowanie naszych interesariuszy w naszą strategię i działania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej jest niezbędne do osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspierania ciągłego doskonalenia we wszystkich naszych działaniach.

Uścisk dłoni

Certyfikaty i wyróżnienia

Zaufanie i przejrzystość są niezbędne do spełnienia oczekiwań środowiskowych i wymagań najwyższej jakości naszych klientów.

Nasi klienci mają pewność, że mogą polegać na zaufanym dostawcy i wybierać swoje zrównoważone produkty na podstawie jasnych informacji poprzez:

  1. System zarządzania ISO, dostosowany do specyficznych potrzeb naszych oddziałów
  2. Uznane etykiety i certyfikaty środowiskowe
  3. Metodykę wyboru Lyreco w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej