grupa ludzi robiących zdjęcie

Ludzie

Oferujemy najlepsze doświadczenie dla pracowników

Oferujemy najlepsze doświadczenie dla pracowników, aby mogli oni być przykładem dla naszych klientów

W Lyreco wierzymy, że pozytywne doznania pracowników są niezbędne do osiągnięcia doskonałości w obsłudze klienta. Dobre samopoczucie pracowników jest dla Lyreco najwyższym priorytetem.

Wierzymy w kulturę biznesu, która ceni pracowników i inspiruje ich do bycia najlepszymi, jakimi mogą być, a nasze podstawowe wartości, takie jak Pasja, Doskonałość, Szacunek i Sprawność, odgrywają w tym kluczową rolę.

Dzięki doskonałemu połączeniu ludzi, technologii i naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, dążymy do zapewnienia wspaniałego dnia pracy naszym klientom i pracownikom.

sdg 8 120 px

Cel zrównoważonego rozwoju ONZ, do którego się przyczyniamy.

zorza polarna

Ludzie – Kluczowe wskaźniki

40,6 dni

Czas rekrutacji i rotacja

Czas rekrutacji jest mierzony od chwili otrzymania zapotrzebowania na dane stanowisko (RR) do momentu przyjęcia oferty przez kandydat.

obrót ikonka

18,73%

Rotacja

Wskaźnik rotacji pracowników jest obliczany poprzez podzielenie liczby pracowników, którzy zdecydowali się kontynuować swoją karierę poza strukturami Lyreco, przez średnią liczbę pracowników w danym okresie.

ludzie
2,24%
Absencja

KLUCZOWE DZIAŁANIA

  1. Promowanie wśród naszych pracowników inicjatyw ekologicznych i zmniejszających wpływ na środowisko
  2. Efektywny well-being/dobrostan w pracy
  3. Pomiar wykluczeń i różnorodności
ludzie omawiają plan pracy

W Lyreco chcemy, aby wszyscy nasi pracownicy byli traktowani w sposób jednakowy i sprawiedliwy bez względu na płeć. Praca nad zacieraniem różnicy między średnim dochodem mężczyzn i kobiet jest kluczowym elementem naszego odpowiedzialnego zaangażowania.

Nasze ostatnie inicjatywy

Szkolenie sprzedawców

Chcesz do nas dołączyć?

To może Cię zainteresować