3 people in front of a screen

Etyka i zgodność prawna

we wszystkich naszych działaniach

Nasze wartości czynią nas zaufanym partnerem

Od momentu powstania w 1926 roku Lyreco kieruje się wartościami Doskonałość, Szacunek, Pasja i Sprawność. Są one podzielane przez wszystkich naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych.

W Lyreco codziennie dbamy o te wartości, promując we wszystkich naszych działaniach zasady etyki i zgodności z przepisami. Nasz Kodeks Etyczny jest długoterminowym zobowiązaniem uczciwości. 

Grégory Liénard CEO Lyreco

Jesteśmy dumni z naszych wartości. Są one podzielane i promowane przez wszystkich pracowników. Stanowią o naszej sile i czynią nas zaufanym partnerem.

Poszanowanie tych wartości to obowiązek. W ten sposób sprawimy, że każdy dzień będzie "A Great Working Day" dla każdego.

Grégory Liénard

CEO

Grupa osób bije brawo

Nasi ludzie

W Lyreco staramy się promować etyczną politykę People & Culture, zapewniając zdrowe i bezpieczne środowisko oraz promując Szacunek jako kluczową wartość wśród wszystkich naszych praktyk.

ludzie podający sobie rękę

Nasza uczciwość biznesowa

Oprócz zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, kierujemy się uczciwością biznesową, dzieląc z naszymi partnerami biznesowymi i pracownikami zasady: zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji, oszustw, konfliktu interesów, manipulacji wpływami.

W Lyreco nasi pracownicy są odzwierciedleniem naszej polityki etycznej; ich współpraca z naszymi interesariuszami jest ściśle regulowana, aby zapewnić zaufane relacje oparte na wzajemnym szacunku i uczciwości.

Kodeks Etyczny Dostawców

Nasz Kodeks Etyczny Dostawców określa warunki, które nasi dostawcy muszą spełnić w zakresie etyki i profesjonalnego zachowania podczas współpracy z Lyreco,

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą:

  • Przestrzegać tych samych wymogów etycznych i prowadzić działania zgodnie z niniejszym Kodeksem Etycznym Dostawców.
  • Wdrażać zasady i procedury niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych
  • Zapewnią, że te zobowiązania będą przestrzegane w stosunku do wszystkich ich partnerów
lyreco key facts

Nasze produkty i aktywa

W Lyreco dbamy o to, aby wszystkie produkty, które dostarczamy naszym klientom, spełniały najwyższe standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Współpracujemy wyłącznie z partnerami biznesowymi podzielającymi te same ambicje w zakresie doskonałości produktów.

Dostawa rikszą

Nasze zaangażowanie społeczne

Wkład i promowanie zrównoważonego, odpowiedzialnego i społecznego postępowania w biznesie jest dla Lyreco kluczowy.

Staramy się działać konkretnie wdrażając podejście CSR, uwrażliwiając naszych kolegów i partnerów biznesowych na bardziej odpowiedzialne praktyki. Oferujemy naszym klientom produkty i rozwiązania, w oparciu o zrównoważone działania oraz ciągłe ulepszanie naszych procesów operacyjnych.

rise your concern logo

Naszym wspólnym celem jest zapobieganie i wykrywanie wszelkich naruszeń etycznych, aby Lyreco mogło podjąć odpowiednie środki, naprawić sytuację i zapewnić, że zachowania i działania są w pełni zgodne z naszymi wartościami.

Nasze narzędzie Raise your concern jest dostępne dla wszystkich pracowników Lyreco i partnerów zewnętrznych. Zachęcamy do dyskusji, zasięgania porad, zadawania pytań, dzielenia się obawami i zgłaszania wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń etycznych.

RAISE YOUR CONCERN

Zarządzanie etyką oraz zgodnością w Lyreco

Aby zapewnić większą uważność, spójność i skuteczność we wszystkich kwestiach związanych z etyką i zgodnością z przepisami, Lyreco postanowiło wzmocnić i zharmonizować unikalną wizję etyki i zgodności z przepisami, co doprowadziło do utworzenia Komisji Etyki i Zgodności, w składzie której jest 4 członków stałych: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy, Menedżer ds. Ludzi i Kultury, Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju.

Ludzie na spotkaniu

Dowiedz się więcej