People are holding a plant in their joined hands

CSR i Lyreco

Hållbarhet och socialt ansvar är kärnan i vårt CSR-arbete

Vi vill möta några av de viktigaste miljö- och samhällsutmaningarna - både tillsammans med våra leverantörer och kunder. 

För oss handlar det om att se till att allt vi gör för våra kunder utförs på ett så hållbart sätt som möjligt:

  • Leverans av hållbara produkter och lösningar som föredras i alla arbetsmiljöer
  • Säkerställa etiskt uppförande & compliance i alla länder där våra leverantörer, tillverkare och partners driver verksamheter
  • Minimering av förpackningar
  • Utveckling av hållbara processer från beställning till leverans, till produkten är förbrukad
  • Leverans av personalexpertis, oavsett var vi gör affärer.
  • Stöd för utbildning i utsatta länder
rice fields

Våra resultat

picto rickshaw

-28,11%

CO2-utsläpp sedan 2010

Våra team arbetar mot ett gemensamt mål: att agera ansvarsfullt för att minimera Lyrecos miljöpåverkan genom hela värdekedjan, från våra leverantörer till våra kunder.

leaf

42,2%

Av vår försäljning utgjordes av gröna produkter 2020

Lyreco Green Tree Label hjälper våra kunder att välja hållbara alternativ för att minska arbetsplatsens miljöavtryck.

FNs 17 Verdensmål

Lyreco stödjer FN:s Global Compact & FN:s Globala mål (SDG)

2004 var Lyreco det första företaget i branschen som blev medlem i FN:s Global Compact (UNGC), vilket understryker vårt fokus på hållbarhet. Genom att stödja detta globala initiativ förbinder vi oss att årligen sprida vårt arbete med FN:s tio principer och de globala målen för hållbar utveckling (SDGs).

Picture of Lyreco CEO

På Lyreco tror vi uppriktigt sagt att cirkulär ekonomi är det bästa sättet att uppnå ansvarsfull tillväxt. Genom att konvertera vår verksamhet till cirkulär ekonomi innan 2025, tar vi ett avgörande steg på vägen mot att ytterligare förena våra mål med våra hållbarhetsåtaganden.

Gregory Lienard

CEO, Lyreco Group

Pied herbe

Transparens omkring produkternas miljöpåverkan: Vi använder EU:s metod för att bedöma produkternas miljömässiga avtryck (PEF)

Lyreco stödjer Europeiska kommissionens insatser genom att tillämpa EU:s metod för att bedöma produkternas miljömässiga avtryck, EU Product Environmental Footprint (EU PEF). Denna nya, jämförande metod är baserad på 16 miljökriterier, och inkluderar varje steg i produktens livstid; från framställning av råvaror till produkten är förbrukad.

Vill du veta mer?

LÄS VÅR CSR-RAPPORT

 

 

Läs mer