handshake

Certifieringar och standarder

Internationella, europeiska och lokala standarder

För att möta våra kunders förväntningar och krav på kvalitet är förtroende och tydlighet absolut nödvändigt. 

Våra kunder kan vara säkra på att de har en pålitlig leverantör och de kan välja sina hållbara produkter baserat på tydlig information eftersom vi har:

  1. Ett ISO-certifierat ledningssystem som är anpassat till varje avdelnings behov
  2. Erkända miljömärkningar och certifieringar
  3. Den godkända granskningsmetoden som står bakom Lyrecos gröna träd
People are holding a plant in their joined hands

MILJÖMÄRKNINGAR
Miljömärkning gäller våra produkter och ger våra kunder tydlig och synlig information om de produkter de köper.

ecolabel

Det europeiska miljömärket är ett frivilligt miljömärkningsprogram som inrättades 1992 av Europeiska kommissionen. Det är baserat på ett "globalt" systematiskt tillvägagångssätt, som inkluderar en livscykelanalys av produkten från dess tillverkning (inklusive val av råmaterial) till dess bortskaffande eller återvinning, inklusive distribution, konsumtion och dess användning. Sedan 2009 har Lyreco använt EU:s miljömärkning för Lyreco-märkta produkter.

nordic swan

Det nordiska miljömärket, Svanen, är det officiella hållbarhetsmärket i de nordiska länderna. En Svanenmärkt produkt måste uppfylla vissa standarder, inklusive kriterier för miljö, kvalitet och hälsa. År 2017 valde Lyreco denna märkning för sina återvunna färgpatroner.

fsc

Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global ideell organisation som arbetar för att
sprida ansvarsfullt skogsbruk över hela världen genom skogs- och företagscertifiering och
märkning av produkter. FSC säkerställer att virke kommer från ansvarsfullt förvaltade FSC-certifierade skogar och andra kontrollerade källor som t.ex. t.ex. Återvinning. En FSC-certifierad skog ska leva upp till höga standarder för socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarig skogsbruk. Det betyder att du med FSC hjälper till att ta hand om skogarna hos nuvarande och framtida generationer och människorna och djuren som lever i dem. (FSC® N001682)

SPECIALISATION & EXPERTISE

RAMAR
Dessa standarder och metoder utgör ramarna för hur vi driver vår verksamhet på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt

sedex

SEDEX är världens största samarbetsplattform för att dela data om ansvarsfulla inköp i försörjningskedjor, och används av mer än 43 000 medlemmar i över 150 länder. 2013 valde Lyreco SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) som en validerad standard för granskning av socialt ansvar vid de fabriker som tillverkar Lyrecos egna produkter.

bsci

BSCI - Business Social Compliance Initiative är ett ledande Supply Chain Management-system som stödjer företagens ansträngningar för att uppnå social compliance och förbättra förhållandena på fabrikerna i deras globala leverantörskedjor. 2013 valde Lyreco BSCI som standard för granskning av socialt ansvar vid de fabriker som tillverkar Lyrecos egna produkter.

EU PEF SMALL

European Union Product Environmental Footprint är ett initiativ från Europeiska kommissionen, som syftar till att utveckla en harmoniserad metod för att beräkna en produkts miljöpåverkan baserat på en 16-punktsbedömning av alla faser i produktens livscykel. År 2014 gick Lyreco med i pilotfasen för EU PEF.

people shaking hands

INITIATIV VI STÖDJER
Vi är engagerade i internationella initiativ som fokuserar på att implementera god och ansvarsfull praxis på vår marknad.

We support UN Global compact

FN: s Global Compact lanserades 2000 och är både en politisk plattform och en praktisk, frivillig ram för företag som är engagerade i hållbarhet och ansvarsfull affärspraxis. 2004 var Lyreco det första företaget i kontorsleverantörsbranschen som blev medlem i FN:s Global Compact, och vi stärker kontinuerligt detta åtagande genom att varje år publicera vår Sustainable Development-rapport om hållbar utveckling på Global Compact-plattformen.

nydf

New York Declaration on Forest är ett frivilligt partnerskap mellan regeringar, företag, ursprungsbefolkningar, organisationer och NGO:er som arbetar för att halvera avskogningen till 2020 och stoppa den helt fram till 2030. Genom att stödja deklarationen är Lyreco skyldig i att skapa ansvarsfulla partnerskap med skogsbruksländer och arbeta mot avskogning genom våra leveranskedjor så att vi kan bevara skogarna.

hrc

FN:s Human Rights Club är en plats där medlemmar kan utbyta erfarenheter så att de gemensamt kan göra framsteg när det gäller skydd av mänskliga rättigheter. 2017 blev Lyreco medlem av Human Rights Club i FN:s Global Compact och stärkte sitt arbete för skydd, förvaltning och utveckling av mänskliga rättigheter inom företag.

certification green tree

Lyrecos gröna träd

Sedan 2011 har Lyreco märkt produkter som klassas som gröna med Lyrecos gröna träd. Det gröna trädet indikerar att Lyrecos granskningsmetod har används. "Lyreco Green Product Assessment" har granskats av SGS och bedöms uppfylla principerna i ISO 14020-standarden och ICC's (International Chamber of Commerce) för miljöanspråk.

Vill du veta mer?

LÄS VÅR CSR-RAPPORT

 

 

Läs mer