sunset circular economy poster

Cirkulär ekonomi

Vårt engagemang för en mer hållbar affärsmodell

Från 2020 till 2025 engagerar vi oss i att göra cirkulär ekonomi till en prioriterad norm, för att påskynda utvecklingen av integrerade hållbara affärslösningar för våra kunder.

Integrationen av cirkulär ekonomin i vår verksamhet är en stark katalysator för att uppnå Lyrecos hållbara mål samt ett starkt svar på den växande efterfrågan på integrerade, hållbara affärsprodukter, lösningar och metoder. Under 2020 offentliggjorde vi våra 5 åtaganden för att hjälpa våra kunder att röra sig snabbare mot en drastisk minskning av icke-återvinningsbart avfall på arbetsplatsen och i slutändan minska deras påverkan på miljön.

 

Dessa är våra åtaganden

Våra 5 åtaganden för att uppnå cirkulära arbetsplatser

1.

Bli det första företaget i vår bransch med ett komplett sortiment av återvinningsbara produkter 

År 2025 kommer Lyreco att kunna föreslå ett återvinningsbart alternativ till alla produkter som en kund eventuellt vill köpa. "Återvinningsbara" produkter är produkter gjorda av material som kan återvinnas i end-to-end-värdekedjan enligt kriterierna för återvinningsbarhet eller återvunnet innehåll och blir bedömt enligt ISO 14021-standarderna.

2.

Erbjuda insamling av uttjänta produkter och bearbeta använda material så att de kan återvändas till produktionskedjan

År 2025 kommer Lyreco att erbjuda en insamlingslösning för alla "återvinningsbara" produkter för att säkerställa att de återvinns effektivt och även informera om deras framtida användning.

3.

Kassera alla icke-cirkulära förpackningar från de produkter vi säljer

Fram till år 2025 kommer Lyreco att minska användningen av förpackningar och avveckla icke-återvinningsbara plastförpackningar helt och hållet för alla produkter.

4.

Fasa ut engångsplast eller icke-cirkulär plast från alla våra kontor

Fram till år 2025 kommer Lyreco att fasa ut engångsplast och icke-cirkulär plast helt från alla våra kontor, eftersom Lyreco själva måste föregå med gott exempel - för att engagera våra kunder.

5.

Utveckla en standard för cirkulär ekonomi i kontorsförsörjningsbranschen i samarbete med europeiska intressenter

Fram till år 2025 kommer Lyreco, tillsammans med europeiska myndigheter och aktörer inom den cirkulära ekonomin, hjälpa till att definiera en standard för arbetsplatser.

Leo Stoelinga

Genom att samla in mindre kontorsutrustning ser Lyreco till att så många produkter som möjligt återvinns och att råvarorna återlämnas till tillverkarna för återanvändning i nya produkter. 

Leo Stelinga

Procurement Manager, NS railway

Vill du veta mer?

LÄS VÅR CSR-RAPPORT

 

 

Läs mer