LYRECO EXPANSION

CSR Strategi 2019-2025

2019-2025

Sedan 2019 har Lyreco följt en strategi där vi förbinder oss att fokusera på: Etik och hållbarhet i leverantörskedjan, Governance och riskhantering och Bidrag till samhället. Dessa element är nu fokuspunkter i linje med Miljö, Ekonomi och Människor.

blue

6 vägledande principer

CSR ECONOMICS

1.

EKONOMI

Att främja och utveckla alltmer hållbara produkter och tjänster, och leverera bästa kvalitet till våra kunder.

Icon of a leaf

2.

MILJÖ

Minska Lyrecos miljöpåverkan genom hela vår värdekedja; från våra leverantörer till våra kunder, med stort fokus på kampen mot klimatförändringar.

19 NDC

3.

LEVERANTÖRSKEDJAN

Utveckla ett hållbart och etiskt produktsortiment som stärker Lyrecos konkurrenskraft, innovation och våra kunders framgång.

CSR COVERNANCE

4.

GOVERNANCE

Införa compliance- och riskhantering som en integrerad del av verksamheten.

people

5.

PERSONAL

Säkerställa de bästa personalförhållandena, så att våra anställda kan ge den bästa kundupplevelsen.

passion white icon

6.

SAMHÄLLE

Gör utbildning till kärnan i Lyrecos välgörenhetsprogram, globalt såväl som lokalt.

materiality matrix

Lyrecos Materiality-matris

Under 2017 utvecklade Lyreco en materiality-matris i samarbete med våra viktigaste intressenter. Baserat på matrisen identifierade vi totalt 11 viktiga utmaningar och utökade våra CSR-åtaganden. Elementen utgör grunden för våra sex vägledande CSR-principer som gäller från januari 2019.

Vill du veta mer?

LÄS VÅR CSR-RAPPORT

 

 

Läs mer