Two people are talking in an office

Vi vill främja grönare arbetsplatser

En unik granskningsmetod och hållbara lösningar

Våra kunder strävar efter att erbjuda sina anställda en arbetsmiljö som har en positiv inverkan på människor och miljö. 

För att hjälpa dem att implementera hållbara metoder för inköp av produkter till arbetsplatsen engagerar vi oss genom att: 

  1. Utveckla gröna produktalternativ som är lätta att identifiera och välja

  2. Utveckla leverans med låga utsläpp och uppmuntra till samlade ordrar

  3. Utöka insamlingen av begagnade produkter för återvinning eller återanvändning

green tree

Följ Lyrecos gröna träd!

Att köpa gröna produkter kräver tydlig information som gör det lättare att identifiera dem. I Lyrecos katalog och webbshop är miljövänliga produkter markerade med ett grönt träd, vilket indikerar att de har bedömts utifrån Lyrecos granskningsmetod.

Med vår granskningsmetod kan vi behålla kontrollen över hela produktionskedjan och därmed ge våra kunder all information de behöver för att förstå varför en produkt klassificeras som grön.

En unik miljöbedömning för grönare arbetsplatser 

Våra "Green Products Assesment"- metoder bygger på en etablerad internationell standard: ISO 14020, som är den högsta nivån inom ISO-miljöstandarder. 

sgs green tree zoom

LÄS MER OM
Lyrecos gröna träd

Metoden gäller alla produkter i kombination med vår kvalitetsbedömningsprocess.

Det gröna trädet bygger på en granskningsmetod baserad på internationellt erkända standarder och organisationer:

  • Metoden bygger på den erkända internationella ISO 14020-standarden, som är den högsta nivån inom ISO-miljöstandarder.

  • Detta är i linje med International Chamber of Commerces reklampraxis, som ger riktlinjer för att förhindra så kallad green washing.

  • Systemet som används är detsamma för alla produkter i alla våra avdelningar, vilket resulterar i enhetlig märkning av gröna produkter i alla länder.

  • Granskningsmetoden har godkänts av SGS (det globala certifieringsorganet), som erkänner den som "best in class" i förhållande till kontroll av "miljöanspråk".

ISO (International Organization for Standardization) är en internationell sammanslutning av nationella standardiseringsorgan.

Vår granskning bygger på den internationella standarden för miljömärkning: ISO 14020. Den täcker både certifierade krav och självkrav. ISO 14020 är en del av ISO 14000-serien av standarder som hänvisar till standarderna för miljöledning. Dessa standarder är ett mål för alla organisationer som vill införa styrning för att kontrollera deras påverkan på miljön.

Vår metod är ett trepartsbeslutssystem baserat på ett samarbete mellan:

  • Lyreco Marknadsföringsteam, som kontrollerar tillverkarens anspråk i enlighet med de kvalifikationer som beskrivs i ISO 14021
  • Suppliers fyller i en "Green Assessment file" med certifierade krav på tillverkarens påståenden, ytterligare kriterier och dokumentation
  • Lyreco QSS-team kontrollerar de certifierade kraven (t ex omfattning, giltighetsperiod) och samarbetar med leverantörer för att hantera potentiella tvister och bedömningar
42,2%

av våra kunders inköp av kontorsmaterial år 2020 bestod av produkter certifierade med det gröna trädet.

Läs mer