Hands clapping together

Våra intressenter

Så här arbetar vi med vårt ekosystem för att främja en mer hållbar praxis

Det är avgörande för Lyrecos förmåga att uppnå våra hållbarhetsmål, och stödja ständiga förbättringar i alla våra aktiviteter, att vi engagerar våra intressenter på lång sikt i vår Corporate Responsibility-strategi och -initiativ.

Våra kunder

Vi implementerade en omni-channel kundtjänst som strävar efter att möta våra kunders förväntningar. Samtalen med kunderna avslöjade att en av de största frågorna för våra kunder är socialt och miljömässigt ansvar.

Därför har vi utvecklat ansvarsfulla lösningar för inköpssupport, såsom möjligheten att konvertera produkter till gröna alternativ på webbplatsen, och vi delar och utser bästa praxis vid fasta tider vid våra Sustainable Days och Sustainable Awards

LCFC ARTICLE

Lyrecos CO2-beräknare

Lyrecos CO2-beräknare är ett verktyg som används av alla våra avdelningar för att mäta våra direkta och indirekta CO2-utsläpp. Den lanserades 2010 och fokuserar på tre områden:

  1. Frakt, förbrukningsvaror och material
  2. Energikällor köpta och använda av företaget
  3. Andra indirekta utsläpp
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

Det nära samarbetet mellan MTU och Lyreco möjliggör problemfri bearbetning, samlade processer och hållbara produkter. Med detta i åtanke vill jag uppmuntra alla att göra sitt bästa för att förbättra hållbarheten inom sina egna företag.

Andreas Regnier

Purchasing Manager at MTU, vinnare av Lyreco Germanys Sustainability Award i 2018

Våra leverantörer

På Lyreco arbetar vi med våra egna varumärkesleverantörer genom ett pågående internationellt förbättringsprogram som fokuserar på korrekta arbetsförhållanden, acceptans och efterlevnad av etiska regler. I samarbete med oss ​​samtycker våra leverantörer till att följa vår inköpspolicy, Code of Ethics för leverantörer och vår granskningsprocess.

people shaking hands

Uppmuntra ansvarsfull praxis

Vi arbetar kontinuerligt för att främja god praxis hos våra leverantörer genom vår Suppliers' Day och genom vår granskningsmetod för gröna produkter.

För att säkerställa att våra standarder för ansvar och hållbarhet alltid uppfylls har vi också utvecklat en granskningsmetod för leverantörernas hållbarhet.

a woman smiling

Vi delar regelbundet information om hållbarhet med Lyreco och hjälper varandra att göra framsteg inom detta område. Vi arbetar också tillsammans för att leverera till relevanta regioner från närmaste möllor för att minimera transporten.

Päivi Rissanen

Direktør för UPM, pappersleverantör inom NEW FUTURE-märket

VÅRA LOGISTIKPARTNERS OCH LEVERANTÖRER

Som en av de första globala distributörerna av produkter för arbetsplatser har vi ett särskilt ansvar att se till att våra logistikpartners följer vår miljöpolicy. Vi gör detta genom att införa hållbarhetsklausuler i våra kontrakt, som gör det möjligt för oss att utveckla kontinuerliga förbättringsprojekt tillsammans med dem, t ex åtgärder för minskade utsläpp.

3 trucks aligned

Förutom den affärsmässiga dimensionen i vårt partnerskap hjälper samarbetet med Lyreco också till att stödja vår hållbarhetspolicy. Lyrecos företagsansvar har tydligt inspirerat oss att genomföra konkreta initiativ, som att definiera vår Principado Code of Ethics och utvecklingen av vår miljövänliga vagnpark i Mexiko.

Alejandro Torre

Administrerande direktör för Principado Mexico, Lyrecos distributionspartner sedan 2014

VÅRA PÅLITLIGA, EXTERNA TREDJE PARTER

Inom ramen för företagets hållbarhet arbetar vi med regeringar, juridiska myndigheter och certifieringsorgan för att ge våra kunder en rättvis, extern syn på våra policyer relaterade till CSR. Som internationell distributör följer vi lokala lagar i vart och ett av de länder vi är närvarande i.

sdg goals

Vårt engagemang för FN:s globala mål

I ett bredare perspektiv följer vi, som medlem i Global Compact and Human Rights Club, FN:s rekommendationer inom de områden som omfattas av de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG).

Pied herbe

EU är en nyckelaktör inom definitionen av den rättsliga ramen för socialt och miljömässigt ansvar. Vi följer EU:s krav och riktlinjer i våra aktiviteter som t ex pilotfasen av European Product Environmental Footprint.

A girl is in front of a board

NGO:er och lokala välgörenhetsprojekt

Vi är fast beslutna på att förbättra vår sociala och miljömässiga praxis. Vår personal deltar i lokala samarbetsprojekt med sociala företag.

Vi har också inrättat vårt eget välgörenhetsprogram, Lyreco For Education, i samarbete med NGO-företaget Care för att hjälpa barn och ungdomar att få tillgång till utbildning runt om i världen.

a woman smiling

Sedan 2010 har CARE med Lyrecos stöd utvecklat utbildningsprojekt i Brasilien, Madagaskar och nu Kambodja. Vårt gemensamma mål är att förbättra kvaliteten på utbildningen så att fler barn kan börja i skolan på lång sikt. Tillsammans har vi redan uppnått mycket!

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

Läs mer