Forest sunrise

El banar väg för leveranser med noll koldioxidutsläpp i städer.

Klimatförändringarnas acceleration och dess dramatiska konsekvenser kräver att vi intensifierar våra ansträngningar för att skydda miljön. Kärnan i vår verksamhet är godstransporter i stadsområden, vilket är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser.

[1] Ademe, 2021
25 %

av alla koldioxidutsläpp från transporter kommer från leveranstransporter.

Just nu sker ett avgörande skifte där man byter ut dieseldrivna leveransfordon mot skåpbilar och lastbilar som drivs av alternativa drivmedel, varav elektricitet utgör en betydande del.

Med en räckvidd på upp till 240 km och noll koldioxidutsläpp är elektriska fordon perfekta för att leverera ”den sista biten”.

climate policy

Lyreco agerar

I överensstämmelse med Parisavtalet åtar sig Lyreco att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet och hitta resursalternativ för att leverera ”den sista biten” – allt för att på ett hållbart sätt kunna leverera allt arbetsplatser behöver.

Sedan 2010 har Lyreco minskat sina koldioxidutsläpp med 19,3 %

Under 2021 går Lyreco ännu längre och lanserar sin nya klimatpolicy och åtgärder för hälsosammare stadsmiljöer genom att lägga om konkreta projekt till helt elektriska fordon.

Lyreco Switzerland electric vans

Ett steg för Lyreco Schweiz mot att göra ytterligare åtaganden om minskade koldioxidutsläpp

Sedan 2012 har Lyreco Schweiz minskat sina koldioxidutsläpp med 30 %, delvis genom att gå över till fordon med låga utsläpp i stadskärnor.

Sedan 2017 levererar Lyreco till sina Schweiziska kunder i tre städer med hjälp av elektriska rikshor, och sedan januari 2021 levererar man i två städer med elektriska skåpbilar.

Målet: Att föreslå en lösning med låga koldioxidutsläpp för alla större städer i Schweiz år 2023.

Italy  evans

Lyreco Italien testar elfordon

I maj 2021 valde Fiat Professional (ett varumärke i Stellantis-gruppen) Lyreco som samarbetspartner för att hjälpa till med pilotprojektet för nya e-Ducato, det första 100 % eldrivna fordonet från Fiat Professional. Det är ett sätt för Lyreco att bidra till leveranser med låga utsläpp och låg ljudnivå, som resulterar i minskad trafik i stadskärnor, i det här fallet tack vare fordonets långdistanskapacitet.

Som utvald partner tog Lyreco emot en testbil som ska användas under två månader i syfte att samla in alla de nödvändiga data som krävs för att uppgradera e-Ducato och göra den till en verklig tillgång för ansvarsfulla leveranser i städer och dess nära omnejd.

respect

Djupdyk i förnybar elektricitet med Lyreco Tyskland

 När det gäller ansvar måste man kontrollera hela kedjan för att vara säker. Av den anledningen har Lyreco Tyskland beslutat att hämta sin elektricitet från enbart förnybara källor.

I februari 2021 fastslog E.ON Energie Deutschland GmbH i ett certifikat att 100 % av all elektricitet som Lyreco Tyskland behövde under 2020 kom från naturlig elektricitet från förnybara källor. Detta certifikat bekräftar Lyrecos fortsatta engagemang för klimatförändringar.

Leveranser i städerna

Klimatförändringarnas acceleration och dess dramatiska konsekvenser kräver att vi intensifierar våra ansträngningar för att skydda miljön. I överensstämmelse med Parisavtalet åtar sig Lyreco att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet och att hitta alternativa resurser för att leverera ”den sista biten” – allt för att på ett hållbart sätt kunna leverera allt arbetsplatser behöver.