LYRECO REMANUFACTURED CARTRIDGES

Från insamling till nytillverkning

Lyreco erbjuder återvinningstjänster på alla relevanta marknader. Mer än tio produktkategorier omfattas: Laser- och bläckstrålepatroner, batterier, glödlampor, el och elektronik, papper, kartong, koppar, plastflaskor, aluminiumburkar och kaffekapslar.

Med den ökande betydelsen av cirkulär ekonomi och fler och fler företag som arbetar för en nollavfallsmiljö har denna trend en ljus framtid.

bruon collection of used items

Vi kan inte fortsätta att ha en produktlivscykel som innebär att man använder saker en gång.

Bruno Pluchart
Gruppkategorichef

ANVÄND CIRKULÄRA EKONOMIPRINCIPER FÖR UTSKRIFTER

CARTRIDGE PETIT

Lyreco har utvecklat ett miljövänligt sortiment av återanvända patroner av hög kvalitet som tillämpar principerna för cirkulär ekonomi vid utskrift.

1,2 milj.

tomma bläckpatroner samlades in 2018

article cartridges collector

Våra kunder strävar efter hållbara tryckmetoder. Patroner spelar en nyckelroll inom detta område. Att kombinera hållbarhet med en kvalitetsprodukt och insamlingstjänster av begagnade förbrukningsvaror som papper och patroner är en vinnande kombination.

Lyreco utvecklar miljövänliga produkter i samarbete med tillverkningsleverantörer som använder principerna för cirkulär ekonomi som en målsättning för att hantera denna utmaning.

Lyreco-bläckpatroner återvinns för att producera nya patroner. De samlas in, omformas, rengörs, delar byts ut och fylls på med bläck... så att de kan användas igen. Detta innebär att färre råvaror används.

Cirkulär ekonomi är helt enkelt framtiden: det handlar om att se till att vi kan ge Lyrecos produkter ett andra eller ett tredje liv. Utöver produkterna handlar det också om hur man levererar dem och utvecklar tjänster kring det, till exempel insamling av begagnade patroner. Lyreco ser detta som en viktig del av företagets vision: att erbjuda produkter och tjänster med de mest miljövänliga metoderna.