Workshop_1

Medarbetare definierar arbetskulturen på Lyreco

Vad innebär det att arbeta på Lyreco Skandinavien, och vad definierar arbetskulturen på företaget?

Tio medarbetare, både nya och mer erfarna, träffas under en gemensam workshop för att diskutera. Resultaten ska bland annat användas för ”pre-boarding” av nya medarbetare framöver.

Det blev en lustfylld diskussion när tio medarbetare från olika avdelningar och med olika ansvarsnivå träffades för att diskutera Lyreco Skandinaviens arbetskultur. Samtalsämnena handlade bl.a. om vad nya medarbetare kan förvänta sig av Lyreco, men också vad man förväntar sig av nya medarbetare. Deltagarna skulle två och två utse och definiera de kulturella aspekter som bäst definierar Lyreco som företag.

Culture WS 1.
Nigheena Corap

Vad är det som skiljer oss som företag från konkurrenterna, och vilka delar av arbetskulturen gör att nya medarbetare vill söka jobb här hos oss? Det vill vi väldigt gärna ta reda på

Nigheena Corap
Talent Acquisition Specialist i Lyreco Scandinavia

Bra kollegor är helt avgörande

Inför workshoppen gjorde man två interna undersökningar där samtliga medarbetare inom Lyreco Skandinavien blev ombedda att svara på tre frågor om arbetskulturen. Det är just resultaten från de undersökningarna som ligger till grund för det fördjupande arbetet på workshoppen.
I sina svar skulle medarbetare ta ställning till hur Lyreco skiljer sig från andra arbetsplatser och lista tre ord som beskriver kulturen.

”Gemenskap, samarbete och bra kollegor fick helt klart högst poäng. Det är ju positivt att det är det som genomsyrar Lyrecos arbetskultur, men det förvånar mig inte. Sammanhållningen kollegorna emellan är stark. Vi samtalar vid kaffemaskinen och bryr oss om varandra,” berättar Nigheena Corap och framhäver födelsedagstraditionen där alla medarbetare har möjlighet att gratulera varandra i en gemensam gärning.

Utöver gemenskapen är de bärande kulturella aspekterna enligt medarbetarna: Öppenhet att kunna säga vad man tycker och att lära sig av sina fel. Möjligheten till medbestämmande och förmågan att anpassa sig.

Stock-1053764322 (1)_0.jpg.
Anders Storm Vestergaard

Det är superkul att bli inbjuden till en sådan dag. Jag känner mig hörd och som en större del av företaget. Därtill är det rätt stort att få inflytande över beskrivningen av något så essentiellt som Lyrecos arbetskultur

Anders Storm Vestergaard
Kontorstudent i marketing i Lyreco Scandinavia

Vi definierar kulturen tillsammans

En av workshoppens deltagare, Anders Storm Vestergaard, är lärling på Lyreco Danmark. Han ser det som en stor klapp på axeln att få vara med och definiera kulturen på företaget, även om han bara har varit en del av Lyreco i ett år.

Nigheena Corap menar att det är helt självklart att en så förhållandevis ny medarbetare som Anders Storm Vestergaard också ingår i arbetsgruppen. Han kan nämligen vara med och belysa hur det är att börja som ny medarbetare, och vilka områden Lyreco kan förbättra sig på.

”Vi är ju allihop en del av kulturen, oavsett om man är chef eller lärling. Arbetet ska i stor utsträckning användas för ”pre-boarding” av nya medarbetare framöver, och här är det viktigt att höra nyanställdas erfarenhet av uppstarten. I grund och botten handlar det ju om att kunna se sig själv i den organisation man blir en del av. Annars blir det aldrig bra,” avslutar hon.

Kultur 3 - Kopi.jpg
Nigheena Corap

Tanken bakom workshoppen är att koka ned kulturen hos Lyreco Skandinavien till en kompakt buljongtärning.

Nigheena Corap
Talent Acquisition Specialist i Lyreco Scandinavia