3 workers in front of post its

Din utveckling kommer först

"Jag kan vara den jag vill vara"

Vi tror på personalutveckling, och när du är anställd på Lyreco kommer du aldrig att sitta och rulla tummarna! Du kommer ständigt att upptäcka nya färdigheter och kunskaper med hjälp av vårt lokala Learning & Development Team.

Vi tror på att främja en miljö som inspirerar och belönar din kreativitet och innovation, i synnerhet genom att främja företagandet hos dig. Det finns inga dumma idéer och det är inget fel med att sträva efter att nå toppen! Vår framgång beror på våra anställda - detta är en av anledningarna till att vi arbetar målmedvetet för att förvärva, behålla och utveckla de största talangerna på marknaden.

Picture of Lyreco CEO

Det är avgörande att våra team har kontinuerlig tillgång till den senaste kunskapen och de senaste affärsmässiga trenderna, så de kan fortsätta hjälpa till att göra skillnad.

Gregory Lienard

CEO för Lyreco Group

SÅ GER VI KONTINUERLIG TILLGÅNG TILL UTBILDNING

FOKUS PÅ LINKEDIN LEARNING

Under januari 2019 påskyndade Lyreco implementeringen av e-inlärningslösningar genom att introducera LinkedIn Learning, vilket ger anställda kontinuerlig tillgång till högkvalitativa onlinekurser. Lösningen täcker alla aspekter av Lyrecos verksamhet: strategisk ledning, marknadsföring, logistik, kundupplevelse, innovation och avancerad teknik (IoT, blockchain, artificiell intelligens, etc.). Det syftar till att göra det möjligt för våra team att stärka sin nuvarande kompetens och förvärva ny kunskap som behövs för att anpassa sig till den snabba utvecklingen på våra marknader och den snabba digitaliseringen av vår affärsverksamhet.

Linkedin learning

4 huvudområden för utbildning

SKRÄDDARSYDD FÖRSÄLJNINGSUTBILDNING

training

Målinriktad utbildning för säljare med specifika verktyg och kompetenskurser.

LEDARUTBILDNING

traning

Deltagande i ledarskapsutbildningar för att leva upp till sin roll och sitt ansvar till fullo.

UTBILDNING I HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

prople laughing with lyreco shirts

Alla logistikanställda deltar i målinriktad utbildning för att ta hand om sin hälsa, säkerhet och miljö.

GLOBAL UTBILDNINGSPOLICY

training

Kurser för alla anställda anpassade för deras behov och personlig utveckling.

Läs mer