Lyreco For Tomorrow 2

Bli en del av ett ansvarsfullt företag

Working Together for a Better Tomorrow

Lyreco är ett företag där vi alltid, på alla nivåer och i alla beslut, tar hänsyn till hållbarhet - oavsett om det handlar om miljön, våra anställda, våra kunder, leverantörer eller dig!  

På Lyreco strävar vi efter att uppnå ansvarsfull tillväxt genom att koppla ihop Customer Excellence med hållbarhet. Vi har satt oss som mål att ta denna ambition ett steg längre genom att förbinda oss att utveckla helt "cirkulära" arbetsplatslösningar för våra kunder över hela världen fram till 2025.

Läs mer om vårt löfte och våra fem åtaganden i relation till cirkulär ekonomi:

BLI EN DEL AV ETT ANSVARSFULLT FÖRETAG

Är du intresserad av att gå med i laget och agera tillsammans för en bättre framtid?

People laughing at camera

Läs vidare...

Lyrecos hållbara agerande

Se våra senaste initiativ i Lyreco Corporate Sustainable Responsibility-rapporten. 

Vill du veta mer om våra insatser för hållbarhet?