LFE CAMBODIA

Vårt välgörenhetsprojekt

Lyreco For Education

Vi tänker på framtiden, och på Lyreco kan du bidra till vårt gemensamma mål: ”working together for tomorrow”. Ett av initiativen inom socialt ansvar är "Lyreco for Education", som ger barn som lever under dåliga förhållanden bättre tillgång till utbildning. På Lyreco kan du vara med och göra skillnad!

LYRECO-ANSTÄLLDA ENGAGERAR SIG

Det är en del av Lyrecos företagskultur att uppmuntra alla våra anställda att ägna tid åt välgörande aktiviteter. Genom Lyreco For Education-programmet utvecklar Lyrecos anställda insamlingsinsatser för att ge barn som lever under fattigdom bättre tillgång till utbildning. Syftet med detta initiativ är att säkerställa deras skolgång och minska bortfallet genom att förbättra kvaliteten på utbildningen, särskilt för etniska minoriteter. Pengarna till detta samlas in genom olika aktiviteter och initiativ i våra globala dotterbolag. Se vår senaste video för att lära dig mer:

Lyreco LFE results

PRIMÄRA RESULTAT 2008 - 2019

LFE money
3 milj. EUR
INSAMLAT
LFE children
115 000
BARN ANSLUTNA
LFE abc
328
SKOLER STÖTTADE
LFE - teachers
498
LÄRARE UTBILDADE
LFE - school
60
SKOLFACILITETER
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
LÄNDER HAR FÅTT STÖD SEDAN 2008

Lyreco For Education rapport

Se detaljerna i vårt Lyreco For Education-välgörenhetsprogram.