LyrecoMarketing_2023!

KLASSRUMMETS DIGITALA REVOLUTION

DEN DIGITALA SKOLAN - För inspiration och utveckling i alla åldrar!

Elever har tillgång till en skatt av information genom internet, vilket breddar deras kunskapshorisont och stimulerar nyfikenhet. Interaktivitet är nyckeln i den digitala undervisningsvärlden. Elever kan delta i virtuella diskussioner och samarbeta i realtid. Digitala plattformar och verktyg förvandlar traditionella läxor till interaktiva uppgifter och projekt.

Navigera i informationsdjungeln

Men det finns utmaningar. Elever måste lära sig att navigera i informationsdjungeln på internet och bedöma källornas trovärdighet. Tekniken bör vara ett verktyg som förstärker lärandet, snarare än en distraktion. För att möta dessa utmaningar behöver skolor investera i teknisk infrastruktur och professionell utveckling för lärare.

Viktigt med balans

En balans mellan den digitala och fysiska världen är viktig. Elever behöver tid för fysisk aktivitet, social interaktion och kreativt tänkande utanför skärmarna. Den digitala världen erbjuder fantastiska möjligheter för lärande och kommunikation. Genom att omfamna den digitala världen på ett ansvarsfullt sätt kan skolan förbereda eleverna för framtidens samhälle och arbetsliv.

 

Läs mer i vår katalog

ITSKOLA1

NATIONELLA PROV

Syftet med digitaliseringen av de nationella proven är att förenkla administrationen och hanteringen för skolorna. Det bidrar också till en mer likvärdig bedömning för eleverna. Övergången till digitala prov sker successivt med start 2024.

ITSKOLA2

DIGITAL KOMMUNIKATION

Digitala möten, distansundervisning och videokonferenser blir allt vanligare, kraven på utrustningen varierar. Digital utrustning som dokumentkameror, VR-glasögon och interaktiva skrivtavlor tar din undervisning till nya nivåer.

ITSKOLA3

PROGRAMMERING

Programmering innebär att inkludera verktyg i undervisningen som främjar logiskt tänkande och problemlösningsförmågan på ett lekfullt och roligt sätt.

ITSKOLA4

KRINGUTRUSTNING

Laddvagnar, mobilförvaring. datorväskor, fodral, skärmskydd, tangentbord, möss – allt det där som gör skolmiljön lite enklare och säkrare.