hands holding a plant

Lyreco Convention 2022 - Seminarie Hållbarhet & Innovation

Under årets Convention hölls ett seminarie på temat Hållbarhet & Innovation, där vi belyste vikten av våra samarbeten för att gemensamt bli bättre tillsammans och på så sätt kunna uppnå vårt klimatlöfte 50/5 - halvera klimatpåverkan på fem år! Med oss på scenen hade vi; Deborah Berglund och Johanna Jigmo Linde från Lyreco, Mathias Krümmel och Naznoush Habashian från PostNord, Maja Jakobsson från Miljögiraff, Lars Råsberg från HumanBridge och även Thomas Borg från Sysav.