EU PEF SMALL

Nu kan du som kund se flertalet av dina produkters klimatavtryck!

Nu kan du som kund se flertalet av dina produkters klimatavtryck!

För att kunna uppnå vårt klimatlöfte 50/5 där vi har som mål att inom fem år minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50 procent, har vi nu tagit ett stort steg på vägen. På vår hemsida Lyrecocontract.se finns nu möjligheten att se klimatavtrycket för flertalet av produkterna i vårt sortiment.

Klimatavtrycket beräknas med hjälp av en livscykelanalys (LCA) vilket är en metod för att beräkna en produkts klimatavtryck under dess fulla livscykel. Värdet av produktens klimatavtryck beräknas i CO2e vilket betyder koldioxidekvivalent och är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Det redovisade CO2e värdet på Lyrecocontract.se omfattar kilmatavtrycket för produktens hela livstid från vaggan till graven.

ISO 14040 och ISO 14044 ligger till grund för att processen för framtagandet av livscykelanalysen och dess mätningar sker på ett korrekt sätt. Således kan vi försäkra oss om att vi redovisar ett rättvist värde vilket ger oss möjligheten till att kunna jämföra våra olika produkter och dess klimatavtryck.

Utav alla produkter i vårt sortiment så är det fortsatt delar som saknar en komplett LCA. Genomförandet av en LCA är både kostsam och krävande och vi har därav förståelse för att samtliga av våra leverantörer inte har kommit till den nivån. Därför har vi valt att vara transpararant med vilket kvalité vi har på beräkningen av kilmatavtrycken för våra produkter. För de produkter där data från våra leverantörer inte går att ta fram i nuläget ser vi fram emot en utvecklingsresa för klimatet tillsammans med leverantören.

Det finns tre kvalitetsnivåer för våra beräkningar av produkternas klimatavtryck.

  • Den bästa kvalitén på data utgörs av LCA:er (Life Cycle Assessment) så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration, Miljövarudeklaration) i enlighet med standard ISO 14044:2006. Denna nivå benämns som ”PRODUKTSPECIFIK LCA” på vår hemsida.
  • Den näst bästa kvalitén utgörs av klimatberäkningar där viss information om beståndsdelar, tillverkningsland m.m. kunnat inhämtas och benämns som ” PRODUKTSPECIFIK KLIMATBERÄKNING” på hemsidan.
  • Den tredje kvalitetsnivån utgörs av generelldata baserat på mängder av klimatberäkningar för den specifika produktgruppen och benämns som ” GENERELL KLIMATBERÄKNING” på hemsidan.

Vi på Lyreco är väldigt glada att kunna ge våra kunder möjligheten till att jämföra våra produkters klimatavtryck och på så vis kunna vara en hjälpande hand på vägen mot ett miljömedvetnare val för våra kunder. Tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartner tar vi nu ett stort steg mot att förverkliga vårt klimatlöfte.