Survey - Touch.jpg (6

Arbetsglädjen är stor hos Lyreco Sverige

Resultaten från en ambitiös nöjdhetsundersökning bland medarbetarna på Lyreco Scandinavia har just offentliggjorts.

”Jag är stolt över att arbeta på Lyreco.” Så svarar hela 92 % av medarbetarna på Lyreco Sverige i den omfattande nöjdhetsundersökningen, Global People Survey, som skickades runt på företaget den här våren. Vi har just fått in resultaten, och de ger ledningen en god anledning att dra på smilbanden.
Med undersökningen ville Lyreco Scandinavia undersöka medarbetarnas arbetsglädje, motivation och dagliga utmaningar för att på så vis säkerställa sig att man hela tiden förbättrar sin insats. Mottagandet av undersökningen bland medarbetarna har varit överväldigande med en svarsprocent på hela 90 %, motsvarande 487 personer.

GPS KPI'er 2.png
Birgitte Hamann - People & Culture Director

Resultaten från undersökningen gör mig extremt stolt. Inte bara är svarsprocenten mycket positiv, vi hade också satt som ett ambitiöst mål att 90 % av de svarande skulle känna sig stolta över att arbeta på Lyreco. Det målet har vi nått, vilket är helt fantastiskt

Birgitte Hamann
People & Culture Director, Lyreco Scandinavia

Stolta över hållbarhetsinsatsen

Lyreco stöder den gröna omställningen och målet är att 50 % av alla sålda produkter år 2023 ska vara gröna. Den målsättningen och det hållbarhetstänk som råder är en stor del av arbetskulturen för alla medarbetare, och det återspeglas också i resultaten från Great People Survey. Här svarar 97 % att Lyreco aktivt deltar i den gröna omställningen genom att utveckla hållbara produkter och tjänster.

Det är inte bara stolthet och den gröna agendan som återspeglas i Great People Survey. 92 % av de svarande svarar att Lyreco Sverige sätter stort värde på mångfald bland sina medarbetare och att det återspeglas positivt i arbetsmiljön. Därtill ger 93 % uttryck för att deras närmaste chef ger medarbetaren det stöd och den sparring hen är i behov av. Alla dessa resultat är Michael Baun Christensen mycket nöjd med.

Michael Baun Christensen - Managing Director Scandinavia

Vårt arbete med att bli mer hållbara framöver är djupt förankrat i oss allihop. Därför är det också en stor glädje för mig att det är något som kommer till uttryck i Great People Survey. Det visar att insatsen lönar sig och inte minst att medarbetarna är med på tåget

Michael Baun Christensen
Managing Director, Lyreco Scandinavia.

Nu börjar arbetet på allvar

Även om vi nu fått in resultaten från Great People Survey är arbetet långt ifrån slut. Varje enskilt team ska under de kommande veckorna aktivt arbeta med sina egna resultat och debattera hur de kan bli ännu bättre framöver. Funderingarna överlämnas till ledningen som sedan arbetar vidare med att få implementerat resultaten i kommande arbetsprocesser.

Därutöver finns ett stort fokus på de områden som får sämst poäng bland de medarbetare som svarat i Great People Survey. Det handlar bland annat om det effektiva samarbetet mellan avdelningar samt tekniska arbetsprocesser, som enligt medarbetarna kan optimeras.

”Det är inte överraskande att undersökningen också visar att det fortfarande finns saker vi kan bli bättre på. Det tar vi naturligtvis mycket allvarligt på. Medarbetarna har visat oss stor tillit genom att vara ärliga och engagera sig så mycket i Great People Survey, och den tilliten värnar vi om. Nu kavlar vi upp ärmarna och påbörjar arbetet på allvar,” avslutar Birgitte Hamann, Scandinavian People & Culture Director. 

Målsætning.jpg