About Lyreco for Education header

Lyreco For Education

Vi stödjer barns skolgång i länder i tredje världen
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

STÖDJER LIKA TILLGÅNG TILL UTBILDNING I UTSATTA LÄNDER 

Att engagera alla våra anställda att ägna tid åt välgörenhetsaktiviteter är en del av Lyrecos företagskultur. Genom Lyreco For Education-programmet utvecklar Lyrecos anställda insamlingsinsatser för att ge barn som lever i fattigdom bättre tillgång till utbildning. Syftet med det här nya programmet är att öka skolgången och minska bortfallet i skolorna genom att förbättra kvaliteten på utbildnings- och inlärningsförhållandena, särskilt för etniska minoriteter. Pengarna för detta samlas in genom olika aktiviteter och initiativ i våra globala dotterbolag.

6 LÄNDER HAR FÅTT STÖD SEDAN 2008

lfe worlmap
Lyreco LFE results

RESULTAT 2008 - 2019

LFE money
3 MILJ. EURO
INSAMLAT
LFE children
115 000
BARN ANSLUTNA
abc
328
STÖTTADE SKOLOR
LFE - teachers
498
UTBILDADE LÄRARE
LFE - school
60
SKOLANLÄGGNINGAR
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
LÄNDER HAR FÅTT STÖD SEDAN 2008
A girl is in front of a board

KAMBODJA 2019-2022

Från och med januari 2019 och 4 år framåt kommer totalt 1 miljon EURO att samlas in från Lyrecos personal, så att 11 000 barn kan gå i skolan i nordöstra Kambodja.

I samarbete med CARE kommer vi att förbättra kvaliteten på utbildnings- och inlärningsmiljöer, särskilt för etniska minoriteter.

 • 11 000 barn
 • 26 skolor stöttas
 • 1 internat byggt för 60 elever
 • 92 lärare har utbildats inom vetenskap och digital undervisning.
 • 60 stipendier

2015 - 2018

Madagaskar

1 200 000€ insamlat

 • 17 000 barn stöttade
 • 32 skolor stöttade

Detta projekt bygger på fyra mål:

 • Att renovera & återuppbygga skolfaciliteter
 • Att förbättra kvaliteten i undervisningen genom att utbilda lärare och förse skolorna med modern utrustning.
 • Att förbättra föräldrarnas intresse & engagemang och främja deras förståelse för utbildningens betydelse.
 • Att fokusera på katastrofförebyggande åtgärder och framtida cykloner.

2011 - 2014

Togo

1 200 000€ insamlat

 • 60 000 barn stöttade
 • 200 grundskolor, 58 småbarnsverksamheter & 4 utskolningar stöttade
 • 49 skolor byggda
 • 165 skolinspektörer & 225 lärare har utbildats
 • 750 mammor som är aktivt involverade i mothers'club
 • 3 332 elever har tillgång till IT-utrustning

2010

Brasilien 

277 600€ insamlat

 • 3 000 barn stöttade
 • 11 skolor stöttade
 • 64 lärare har utbildats

2009

Vietnam 

188 000€ insamlat

 • 2 300 barn stöttade
 • 20 skolor stöttade

2008

Bangladesh 

175 000€ insamlat

LFE BANGLADESH
 • 8 400 barn stöttade
 • 50 småbarnsverksamheter byggda

Läs mer