@Nicolas Axelrod

Gemenskap

Utbildning är centralt i Lyrecos välgörenhetsprogram

Vi vill göra utbildning till kärnan i Lyrecos välgörenhetsprogram på globalt och lokalt plan.

Som en del av Lyrecos företagskultur är alla våra anställda engagerade i att ägna tid åt välgörenhetsaktiviteter. Genom Lyreco For Education-programmet utvecklar Lyrecos anställda insamlingsinitiativ för att ge barn som lever i fattigdom bättre tillgång till utbildning.

Pengarna för detta samlas in genom olika aktiviteter och initiativ i våra globala dotterbolag.

Vårt mål

Öka inskrivningen i skolorna och minska bortfallet genom att förbättra utbildningens kvalitet och villkor.

sdg 4 120

FN:s globala mål för hållbar utveckling, som vi bidrar till.

sustainability

GEMENSKAP - KPI:er FÖR 2020

LFE money

758.016 EUR

Insamlat till vårt kambodjanska program

Från alla insamlingar och initiativ arrangerade av våra dotterbolag.

target CO2

1 milj. EUR

Mål för 2022

Vid avslutandet av vårt kambodjanska program för 2019-2022.

FOKUSPUNKTER

  1. Förnyelse av skolans infrastruktur 
  2. Förbättra lärarnas utbildning
  3. Utbildning inom hälsa och hygien
  4. Finansiering av stipendier
  5. Introduktion av utbildning för att skydda barn
A girl is in front of a board

KAMBODJA 2019-2022

Från januari 2019 och under de närmaste fyra åren kommer våra 10 000 anställda att arbeta för att samla in 1 miljon euro som ska gå direkt till stöd för 11 000 barn och ungdomar på skolor i nordöstra Kambodja.

I samarbete med CARE kommer vi att förbättra kvaliteten på undervisnings- och inlärningsförhållanden - särskilt för etniska minoriteter.

  • 11 000 barn
  • 26 skolor stöttade
  • 1 internatskola byggd till 60 elever
  • 92 lärare utbildade inom vetenskap och digitalisering 
  • 60 stipendier
a woman smiling

Sedan 2010 har CARE med Lyrecos stöd utvecklat utbildningsprojekt i Brasilien, Madagaskar och nu Kambodja. Vårt gemensamma mål är att förbättra kvaliteten på utbildningen så att fler barn börjar i skolan på lång sikt. Tillsammans har vi redan uppnått mycket!

Nathalie Rosselot
Corporate Partnership Director, Care France
Vill du veta mer?

Hämta vår LFE-rapport

Upplev våra lokala initiativ

Solidaritet är centralt för våra anställdas engagemang

 

Läs mer