A worker is sorting Lyreco products

Leverantörskedjan

Producentövervakning och förbättringsprogram för leverantörer

Utveckla en föredragen hållbar och etisk leveransbas som förbättrar Lyrecos konkurrenskraft, innovation och våra kunders framgång

Som en av de första globala distributörerna av produkter till arbetsplatser har Lyreco ett särskilt ansvar för att säkerställa att leverantörernas affärsetik uppfyller våra sociala, etiska, miljömässiga och juridiska standarder.

Därför har Supply Chain blivit en speciell princip i Lyrecos CSR-strategi 2019-2025

Mål:

Att kunna garantera våra kunder det bästa värdet för pengarna i förhållande till produkter, lösningar, hållbarhet och etik i försörjningskedjan.

sdg 8 120 px

The United Nations Sustainable Development Goal we contribute to 

sustainability

SUPPLY CHAIN - NYCKELINDIKATORER

evaluation sustainability

3,32/5

Leverantörernas hållbarhetsrakning

Leverantörernas hållbarhetsrankning utvärderas årligen i samband med Lyrecos leverantörförbättringsprogram, som omfattar alla koncernens leverantörer. 1 är högsta betyg.

AWARENESS PROGRAMME

22

Upplysningskampanjer och -program

Event eller möten arrangerade med leverantörer runt CSR på lokal och koncernnivå.

FOKUSPUNKTER

 

 1. Granskning av leverantörernas hållbarhet och etik
 2. Uppföljning av leverantörsavtal
 3. Leverantörsutbildning och -information
 4. Intern utbildning och information

ETIK OCH HÅLLBARHET I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

back to work suppliers consolidation

Producentövervakning och förbättringsprogram

Lyreco har utvecklat ett stort antal produkter under eget namn. Vi erbjuder nu våra kunder mer än 1 500 produkter.

Som en av de första globala distributörerna av produkter till arbetsplatser har Lyreco ett särskilt ansvar för att se till att leverantörernas affärsuppförande uppfyller våra sociala, etiska, miljömässiga och juridiska standarder.

För att kontinuerligt säkerställa att våra ansvars- och hållbarhetsstandarder efterlevs övervakar Lyrecokoncernens QSS-team årligen Lyrecos produktionspartners direkt hos tillverkaren, med ett särskilt fokus på riskländer*. I september 2019 var tyvärr Lyreco tvungen att svartlista en av gruppens leverantörer baserat på resultatet av ett oanmält inspektionsbesök.

Lyrecos ramverk för granskning
Våra interna och externa standarder och policyer

2013 valde Lyreco SEDEX och BSCI som tillsynsstandarder för socialt ansvar vid de fabriker som tillverkar Lyrecos egna produkter.

SEDEX SMALL

Fokuspunkterna i SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA): SEDEX är världens största samarbetsplattform för att dela ansvarsfull inköpsdata i försörjningskedjor, och används av mer än 43 000 medlemmar i över 150 länder.

BSCI

BSCI - The Business Social Compliance Initiative är ett ledande Supply Chain Management-system som stödjer företagens ansträngningar för att uppnå social efterlevnad och förbättra förhållandena vid fabrikerna i deras globala försörjningskedjor.

 • Alla Lyrecos produkter under eget namn
 • Inköp för koncernen och 16 dotterbolag, inklusive intersafe sedan 2019
 • 59 producenter og importörer.
 • Ned till underleverantörer i tredje ledet.
audit suppliers tiers
 • Övervakningsplan
 • Inköpspolicy
 • Kodex för leverantörsetik
100%

Tillsyn under 2019 av de fabriker som producerar Lyrecos egna produkter, eller produkter som importeras direkt av Lyreco: 49 fabriker som producerar produkter utvalda av Lyreco-koncernen och 10 fabriker som producerar lokala produkter för våra dotterbolag.

SAFETY

Papper och PV övervakas mer noggrant

Med tanke på de växande globala problemen med avskogning, arbetskraft och mänskliga rättigheter i tillväxtländer har Lyreco inrättat en due diligence-process med fokus på:

 • Papper, som kan komma från länder som misstänks för avskogning.
 • PPE Personlig skyddsutrustning som inte är Lyrecos egna produkter, och som inte importeras direkt av Lyreco utan kommer från riskländer i förhållande till socialt ansvar (t ex Malaysia, Sri Lanka och Bangladesh)

Leverantörsförbättringsprogram

 

Både Lyreco och våra leverantörer är lika ansvariga för att säkerställa ständiga förbättringar. Lyreco-koncernens marknadsavdelning har utvecklat två kompletterande initiativ som hjälper båda parter att säkerställa ständiga förbättringar.

 1. Leverantörsförbättringsprogrammet Supplier Performance Improvement Programmet (SPIP), som granskar fyra kriterier: konkurrenskraft, kategorihantering, logistik och hållbarhet
 2. Lyrecos leverantörsundersökning som syftar till att identifiera potentialen för förbättringar i Lyrecos leverantörshanteringsprocess
people shaking hands

Utvärdering av leverantörernas hållbarhet

År 2019 blev hållbarhet, som tidigare stod för 20% av bedömningen, upphöjt till 25% och ligger nu på nivå med de andra tre kriterierna.

CSR-utvärderingen innehåller 5 kategorier:

 1. Produkternas miljöegenskaper
 2. CSR-organiseringen och -styrningen hos leverantören
 3. Miljöhanteringssystemet
 4. Hälso- och säkerhetshanteringssystemet
 5. Socialt ansvar, försörjningskedjor och affärsetik

Förutom resultaten från utvärderingen får varje leverantör en individuell handlingsplan med möjliga framstegsåtgärder. Denna utvärderingsram har använts sedan 2015.

Läs mer