People laughing at camera

Människor

Vi vill erbjuda de bästa personalförhållandena

Vi vill erbjuda de bästa personalförhållandena så att våra anställda kan glädja våra kunder

Lyreco anser att personalens välbefinnande är en självklar förutsättning för att kunna ge den bästa kundupplevelsen. Medarbetarnas välbefinnande är högt prioriterat på Lyreco.

Vi tror på en kultur som värdesätter våra anställda och inspirerar dem att göra sitt bästa, och våra kärnvärden Passion, Excellence, Respect and Agility spelar en central roll i detta.

Vi strävar efter att leverera en fantastisk arbetsdag för våra kunder och anställda genom en perfekt blandning av människor, teknik och vår CSR-strategi.

sdg 8 120 px

FN:s globala mål för hållbar utveckling som vi bidrar till. 

sustainability

Människor - Nyckelindikatorer

40,6

Rekryteringstid

Vi mäter rekryteringstiden genom att beräkna tiden från det att jobbrekvisitionen mottogs (RR) tills kandidaten har accepterat anställningserbjudandet, för varje befattning som har besatts under mätperioden.

turnover people

18,73%

Personalomsättning

Andelen anställda som har bytts ut beräknas genom att dividera antalet anställda som har lämnat företaget med det genomsnittliga antalet anställda under en viss period.

people
2,24%
Frånvaro

FOKUSPUNKTER

  1. Miljövänliga initiativ och initiativ med lågt klimatavtryck främjas bland våra anställda
  2. Effektiv trivsel på arbetsplatsen
  3. Initiativ för inkludering och mångfald
OFFICE COLLABORATIVE WORK

På Lyreco vill vi att alla våra anställda ska behandlas rättvist och icke-diskriminerande. En viktig del av vår skyldighet att agera ansvarsfullt är att se till att alla Lyrecos anställda behandlas lika, oavsett kön. Därför arbetar vi för att jämna ut skillnaden mellan genomsnittlig inkomst för män respektive kvinnor.

Våra senaste initiativ

Training sales people

Vill du också vara med?

Läs mer