Picture of a rickshaw in the city

Miljö

Bekämpa klimatförändringar genom hela värdekedjan

EN SAMLAD SYN PÅ VÄRDEKEDJAN

Minska Lyrecos miljöpåverkan genom hela värdekedjan från våra leverantörer till våra kunder med starkt fokus på kampen mot klimatförändringar

2 mål 

 1. Identifiera och utvärdera möjligheterna att minska miljöpåverkan.
 2. Säkerställa att vår affärsverksamhet och våra projekt hanteras i enlighet med ackrediterade kvalitetssystem (ISO 9001) och miljöhanteringssystem (ISO 14001), så att hållbarheten prioriteras.

Detta innebär riktade initiativ och program för produkter, CO2-avtryck, leverans, förpackning, förbrukningsvaror & avfall och infrastruktur.

sgd CLIMATE

The United Nations Sustainable Development Goal we contribute to. 

AURORA BORALIS

MILJÖ - KPI'ER FÖR 2020

target CO2

2026 goal

Koldioxidneutralitet

År 2020 definierade Lyreco sin nya klimatpolicy och satte nya mål angående minskning av koldioxid baserat på SBTi-metodologin (Science-Based Targets initiative).

DECREASE CO2

-28,11%

koldioxidminskning under 2020 jämfört med 2010

Framsteg mäts med Lyrecos skräddarsydda metod – Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP).

leaf
-11%
CO2-utsläpp jämfört med 2019

FOKUSPUNKTER 

 1. Göra våra fordon och byggnader mer miljövänliga
 2. Avfallshantering och erbjudanden om återvinningstjänster till våra kunder
 3. Användning av EU:s miljöavtrycksmetod för granskning av produkter
 4. Engagemang för projekt och strategier för cirkulär ekonomi

Så här mäter vi våra CO2-utsläpp

SOLAR PANEL RESIZED

MINSKNING AV CO2-UTSLÄPPEN INOM LOGISTIK OCH LEVERANS

År 2020 har CO2-utsläppen minskat med 28,1% jämfört med basåret 2010.

 • Förbättring av logistikinstallationer och byggnader (solpaneler)
 • Flera skåpbilar och bilar som körs på naturgas/el
 • Energisparande åtgärder (LED-belysning)
 • CO2-neutral leveransprocess
 • Elektronisk leveranssignatur
 • Vertikala lagerlösningar
LYRECO RICKSHAWS LONDON

I London, Paris, Bern och Zürich testar och utvecklar vi leveranser med låga utsläpp för att hjälpa större städer att minska CO2-utsläppen och luftföroreningarna.

Minskning av CO2-utsläpp inom leverans

Ompröva leveranser i städerna

Oavsett var vi gör affärer, är vi engagerade i att stödja städernas ansträngningar för att minska miljöpåverkan av leveranstransporter samtidigt som vi säkerställer kundnöjdheten.

KAMPEN MOT AVSKOGNING

Avskogning är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna. DA-trä är det viktigaste råmaterialet för pappersindustrin - skogsförvaltning är en viktig hållbarhetsfråga.

Tillsammans med våra leverantörer och trovärdiga partners förbinder vi oss till FSC initiativ som New York Declaration on Forests för att minska påverkan av våra aktiviteter på begränsade råvaror.

Läs mer

NY FÖRPACKNINGSPOLICY

NEW PACKAGING POLICY

Förpackningar spelar en viktig roll när det kommer till att skydda våra produkters kvalitet och göra det möjligt att lagra, transportera och använda dem säkert. Men värdefulla resurser spenderas också under tillverkningen av förpackningar, och förpackningar förvandlas till avfall när de inte återvinns.

Vår Policy för ansvarsfull användning av förpackningar definierar de initiativ som ska utvecklas i hela organisationen och all affärsverksamhet, och i alla dotterbolag, för att uppnå dessa mål: Vi är fast beslutna på att minska förpackningsanvändningen och -storleken och fasa ut icke-återvinningsbara plastförpackningar till 2025.

EUROPEAN PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT - EU PEF 

Under många år har Lyreco följt principerna för cirkulär ekonomi för att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål: återvinningstjänster och produktval med fokus på hela livscykeln. För att ta denna ambition ett steg längre, bedömer Lyreco nu officiellt våra egna produkters miljöpåverkan med en ny metod som tar hänsyn till hela produktens livscykel: EU Product Environmental Footprint (EU:s miljöpåverkan).

 

Läs mer