A person on a path in the forest

Ansvar och hållbarhet

Våra kunder vill ha en arbetsmiljö som både bidrar positivt till den enskilda medarbetaren och planeten. 

Att excellera betyder att vi ser till att alla steg vi tar för att tillgodose våra kunder utförs på det mest hållbara sättet, det vill säga:

  • vi erbjuder hållbara kontorsprodukter 

  • vi säkerställer etik och compliance i alla de länder där våra leverantörer är verksamma

  • vi reducerar förpackningar

  • vi utvecklar hållbara processer från order till leverans, till produkten är uttjänad

lyreco csr governance

Internationella certifieringar

Tillit och transparens är avgörande för att vi ska kunna möta våra kunders förväntningar och krav på miljö och kvalitet. 

Lyreco tillämpar de etablerade internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 på sina 15 avdelningar i 25 länder genom vårt integrerade ledningssystem.

År 2012 valdes ISO 26000 som Lyrecos riktlinje för CSR.

A worker is sorting Lyreco products

Hållbar och etisk inköpspolicy

Vi kräver att våra leverantörer och tillverkare av Lyrecos egna produkter lever upp till våra krav på miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Hållbarhet och etik i leveranskedjan är därför en central definition i Lyrecos CSR-strategi.  

För att säkerställa att våra ansvars- och hållbarhetsstandarder alltid uppfylls, granskar Lyrecos QSS-team årligen Lyrecos produktionspartners direkt på plats.

Följande används grundläggande för denna typ av granskningar:

  • SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) 4 områden: arbetsmarknad, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik.
  • BSCI
  • Övervakningsplan och inköpspolicy
GreenTree2

Gröna miljömärkningar och certifieringar

Köp av miljövänliga produkter kräver tydlig information och enkel identifiering. 

Lyrecos gröna träd hjälper dig som kund att välja gröna alternativ när du ska köpa kontorsmaterial. 

Ansedda varumärken som Ecolabel, FSC och PEFC är dessutom specificerade för varje produkt i Lyrecos katalog och webbshop.

 

Läs mer