Code of ethics_cover.jpg

Ethics and compliance

i allt vi gör

Våra värderingar gör oss till en pålitlig partner

Sedan grundandet 1926 har Lyreco drivits av värderingarna excellens, respekt, passion och agilitet. De omfamnas och stöds av alla våra anställda och delas med alla våra affärspartners.

Hos Lyreco upprätthåller vi dessa värden varje dag genom att främja en etik- och efterlevnadspolicy i all vår verksamhet. Vår etiska kod återspeglar vårt långsiktiga åtagande för integritet. Det är vad som garanterar våra kunders tillit, liksom även tilliten hos våra anställda och partners.

Grégory retouche -

Vi är stolta över våra värderingar. De delas och stöds av alla anställda. De är vår styrka och gör oss till en pålitlig partner.

Att respektera dessa värderingar är en skyldighet. Det är så vi kan säkerställa att varje dag är ”en bra arbetsdag” för alla.

Grégory Liénard

CEO

Lyrecos etiska kod

Vår etiska kod är ett uttryck för vilka vi är och hur vi gör affärer på Lyreco. Det gäller alla våra aktiviteter, var som helst och när som helst.

Den bygger på 4 vägledande principer: våra medarbetare, vår affärsintegritet, våra produkter och tillgångar samt vårt samhällsengagemang.

GettyImages-938516440

Våra medarbetare

Hos Lyreco strävar vi efter en etisk policy för människor och kultur, som främjar en sund och säker miljö och som framhåller respekt som en grundläggande värdering i allt vi gör.

iStock-951514270

Vår affärsintegritet

Utöver att följa alla relevanta lagar och förordningar lägger vi stor vikt vid affärsintegritet.  Det är själva kärnan i de principer som vi delar med våra affärspartners och anställda. Därför har vi nolltolerans mot alla former av korruption, bedrägeri, intressekonflikter eller otillbörlig påverkan ...

Lyrecos medarbetare återspeglar våra etiska riktlinjer – deras förhållande till våra intressenter är strikt reglerat för att säkerställa tillitsfulla relationer baserade på ömsesidig respekt för integritet.

Etisk kod för leverantörer

Vår etiska kod för leverantörer anger vilka krav våra leverantörer måste uppfylla i fråga om etik och professionellt uppförande när de arbetar med Lyreco.

Som ett minimum förväntar vi att våra leverantörer:

  • Respekterar samma etiska krav och bedriver sin verksamhet i enlighet med den etiska koden för leverantörer
  • Implementerar de policyer och rutiner som krävs för att följa gällande lagar och förordningar
  • Säkerställer att dessa åtaganden följs upp med alla deras partners.
iStock-504342467.jpg (8

Våra produkter och tillgångar

Hos Lyreco säkerställer vi att vi erbjuder produkter till våra kunder som uppfyller högsta standard i fråga om kvalitet, säkerhet och miljö.

Vi arbetar uteslutande med affärspartners som har samma ambitioner rörande produktkvalitet.

Image_16x9_proximity.jpg

Vårt samhällsengagemang

Att bidra till och främja en verksamhet som är hållbar, ansvarsfull och samhällsnyttig är mycket viktigt för Lyreco.

Vi strävar efter att införliva ett samhällsansvar i vårt sätt att arbeta, och därmed kunna öka medvetenheten hos våra kollegor och affärspartners om mer ansvarsfulla rutiner, erbjuda kunderna hållbara produkter och lösningar och kontinuerligt förbättra våra operativa processer.

Logo_Raiseyourconcern_blue.png

Vi ser det som en gemensam skyldighet att förhindra och upptäcka alla etiska överträdelser, så att Lyreco kan vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa situationen och säkerställa att interna och externa partners uppförande och agerande överensstämmer helt med våra värderingar.

Vårt visselblåsarsystem är tillgängligt för alla Lyrecos anställda och externa partners. Vi uppmanar dig att diskutera, be om råd, fråga frågor, dela dina farhågor och rapportera om faktiska eller potentiella etiska överträdelser.

Raise your concern

Lyrecos etik- och efterlevnadsstyrning

För att säkerställa bättre uppmärksamhet, konsekvens och effektivitet i alla frågor som rör etik och efterlevnad, har Lyreco beslutat att stärka och harmonisera en unik vision för etik och efterlevnad, vilket ledde till upprättandet av Kommittén för etik och efterlevnad samt utnämningen av en Group Compliance officer och särskilda etikkontaktpersoner vid Lyrecos alla dotterbolag.

iStock-887882750.jpg

Continue reading