Teambuilding header

Så stärker ni teamet på arbetsplatsen

Att ha ett starkt och sammansvetsat team på arbetsplatsen är något som alla borde eftersträva. Det blir både roligare att vara på jobbet samtidigt som det gynnar arbetsplatsen i stort med ett effektivare arbete. Med ökad kommunikation, förbättrat samarbete och tightare relationer kan ni ta era resultat till nya höjder. Det enkla svaret och det ni behöver fokusera på är teambuilding.

Vad är teambuilding?

Teambuilding är precis vad namnet antyder på, man samlar sitt lag och gör det till en starkare enhet. Det finns ett uttryck som lyder ”laget är starkare än jaget” och det är precis det som teambuilding handlar om. Får man arbetsplatsen att jobba tillsammans som en sammansvetsad grupp och mot samma mål så kommer det också att ta visa sig rent resultatmässigt. Detta gäller inte bara på en arbetsplats utan även i föreningar, idrottslag och i andra organisationer. Desto bättre vi kommunicerar, samarbetar och mår bra i gruppen så kommer resultaten också visa sig därefter. Att lägga resurser, tid och kraft på teambuilding är därför aldrig en dålig idé utan snarare ett måste om ni vill ta nästa steg i er utveckling som företag och arbetsplats.

Teambuilding

Tips på övningar till er teambuilding

Det finns oerhört många olika aktiviteter som ni kan göra för att skapa en starkare gruppkänsla. Med hjälp av samarbete, kommunikation och ledarskap i diverse olika lägen kommer ni ta nya kliv som grupp. Några enklare aktiviteter kan till exempel vara:

  • En sanning, två lögner - Denna övning kan göras i både helgrupp och i par. Var och en berättar två lögner och en sanning om sig själv. Efter detta får de andra gissa på vilken som är sann och vilka som är lögner. En bra övning för att lära känna kollegorna på ett lite mer djupare plan.
  • Problemlösning, Vilka saker ska tas med? - Det kan vara från ett brinnande hus eller vilka saker du vill ta med till månen. Få gruppen att diskutera och argumentera för vad som ska tas med och inte. Gör en lista och rangordna efter hur viktiga sakerna är. Detta skapar ofta bra diskussioner där var och en får argumentera för sin sak.
  • Lös uppgifter utan att prata - Låt gruppen få en uppgift som de ska lösa med endast med kroppsspråk och gester. Det kan vara att ställa sig på en rad från yngst till äldst, vem som varit på arbetsplatsen längst till kortast eller liknande.

Vill ni istället ha lite mer aktiva övningar för er teambuilding kan dessa aktiviteter vara att rekommendera:

  • Escape room - träna på samarbetet och kommunikationen för att komma ut ur rummet och lösa alla utmaningar på vägen. Roligt och utmanande men framförallt en aktivitet som stärker teamets samarbetsförmåga.
  • Höghöjdsbana - Utmana era rädslor tillsammans. Här gör ni en rolig men lite skrämmande aktivitet tillsammans. Leder ofta till mycket skratt och starkare band mellan kollegorna.
  • Laga mat tillsammans – Ta en kväll med kollegorna på tu man hand och gör en festlig måltid tillsammans. Här får ni samarbeta och dela upp sysslorna i köket. Efteråt njuter ni av förhoppningsvis god mat och dryck i en avslappnad stämning. Kom varandra närmare med härliga samtal som handlar om allt utom jobbet.

Det viktigaste är egentligen inte vad man gör utan det viktiga är att få gruppen att prata, samarbeta och jobba som ett lag. Desto tightare och mer sammansvetsad gruppen är desto bättre kommer den även att prestera på jobbet. Se därför till att anordna teambuilding med jämna mellanrum på din arbetsplats för att stärka banden mellan kollegorna och ta nya kliv framåt. Tillsammans är ingenting omöjligt!