LFE CAMBODIA

โครงการการกุศลของเรา

โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา

ที่ลีเรคโกเราใส่ใจในอนาคต โดยที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันสำหรับวันพรุ่งนี้ หนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในหลักความยั่งยืนคือโครงการภายในของเรา“ โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในสภาพยากจนเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้น คุณสามารถช่วยสร้างความแตกต่างได้ที่ลีเรคโก!

พนักงานกว่า 10000 คน จากลีเรคโก มุ่งมั่นที่จะ

ให้คำมั่นสัญญากับพนักงานทุกคนในการอุทิศเวลาให้กับงานการกุศลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ บริษัท ลีเรคโก ผ่านโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา พนักงานของลีเรคโกได้พัฒนาและระดมทุนเพื่อให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาพยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้น โครงการใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทะเบียนในโรงเรียนและลดอัตราการลาออกจากโรงเรียนโดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและเงื่อนไขการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ โดยมีการระดมทุนผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆใน บริษัท ย่อยทั่วโลกของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดูวิดีโอล่าสุดของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Lyreco LFE results

ข้อมูลจากปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2562

LFE money
106M฿
รวบรวมเงินบริจาคกว่า 106 ล้านบาท
LFE children
115,000
เด็กกว่าแสนคนได้รับการศึกษา
LFE abc
328
โรงเรียนกว่า300แห่งได้รับการสนับสนุน
LFE - teachers
498
ครูเกือบ500คนได้รับการฝึกอบรม
LFE - school
60
เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน 60 รายการ
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
ประเทศที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2551

รายงานเกี่ยวกับโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา

ค้นหารายละเอียดของโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา