Lyreco awarded the ecovadis platinum medal

บริษัทลีเรคโกได้รับรางวัลระดับ PLATINUM จาก EcoVadis

Platinum Award ecovadis

บริษัทลีเรคโกได้รับรางวัลระดับแพลตินัม (Platinum) จาก EcoVadis องค์กรอิสระที่รับหน้าที่จัดอันดับความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่างๆ ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งวิธีดำเนินงานและผลลัพธ์ในด้านสิ่งแวดล้อมแบบเป็นรูปธรรม, แรงงานและสิทธิมนุษยชน, การจัดซื้อจัดหาแบบยั่งยืนและจริยธรรม โดยระดับแพลตินัมถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่ EcoVadis รับรอง โดยลีเรคโกเป็นหนึ่งในบริษัทระดับท็อปเพียง 1% จาก บริษัท 65,000 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการประเมินจาก EcoVadis

Picture of Lyreco CEO

 

เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับรางวัลระดับแพลตินัมจาก EcoVadis ที่เป็นเสมือนการรับรองความพยายามของเราที่จะส่งมอบความยั่งยืนที่ควรมีในธุรกิจทุกประเภท ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทเรา รวมถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568

Grégory Liénard
CEO, Lyreco

เราพร้อมสนับสนุนลูกค้าของเราสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนมากขึ้น

ในปีนี้ EcoVadis ให้คุณค่ากับวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งมอบสินค้าและวิถีทางต่างๆ

ที่ช่วยให้ลูกค้ามุ่งสู่ความเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรมยิ่งกว่าเคย

Facts forEcovadis articles
Green Product

42.6%

ของคำสั่งซื้อ

สัญลักษณ์ Green Tree ของรีเลคโกช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

Co2 Emission

-19.3%

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

เราประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการ ลดการใช้ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมให้ลูกค้าของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน

Eco-Label

19%

ของผลิตภัณฑ์เรามี สัญลักษณ์ eco ที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้ง สัญลักษณ์ Eco ของ EU, FSC และ Nordic Swan เราเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่เชื่อถือในประเทศนั้นๆ เช่น Blue Angel ของประเทศเยอรมัน  

Recycle Transparent Logo

10

หมวดหมู่สินค้าของเรา มีบริการรับเก็บคืน

เรามีบริการเก็บคืนสินค้าที่ใช้แล้วใน 25 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2568 ลีเรคโกมุ่งมั่นจะเป็นผู้ให้บริการสินค้าที่สามารถหมุนเวียน นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเป็นอีกแรงสนับสนุนให้ลูกค้าของเราลดการเพิ่มขยะ

ความรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทคู่ค้า

 

ในปีนี้ EcoVadis รับรู้ว่าทางลีเรคโกได้ร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตสินค้าของลีเรคโกในประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 100% ได้รับการประเมินมาตรฐานทุกปี 

โดยบริษัทตรวจสอบมาตรฐาน ทำการตรวจสอบถึงที่ ในปี พ.ศ. 2563 ระดับข้อกำหนดของเราได้ขยาย

ครอบคลุมถึงการรักษาสุขภาพ อนามัยที่ดีให้กับลูกจ้างในโรงงาน

เนื่องจากการระบาดของ ไวรัส COVID-19  

• ความยั่งยืนคือหัวข้อประเมินหลัก ในแผนงานพัฒนาบริษัทคู่ค้าของลีเรคโก 

เป็น 1 ใน 4 หัวข้อประเมิน

ที่สำคัญเทียบเท่ากับการรักษาคุณภาพ การจัดการ และ การขนส่งสินค้า 

 

วิธีการตรวจสอบมาตรฐาน

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่