LYRECO REMANUFACTURED CARTRIDGES

ตั้งแต่การรวบรวมไปจนถึงการนำมาผลิตซ้ำ

 

ลีเรคโกนำเสนอบริการรีไซเคิลในทุกตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ประเภท: ตลับหมึกเลเซอร์และหมึก แบตเตอรี่ หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ กระดาษแข็ง ถ้วย ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมและแคปซูลกาแฟ

ด้วยความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้บริษัทจำนวนมากมุ่งมั่นสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากขยะ

 

bruon collection of used items

ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถมีวงจรชีวิตได้ถ้ามันสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว

 

 

Bruno Pluchart
Group Category Manager

การใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์แบบหมุนเวียนในการพิมพ์

CARTRIDGE PETIT

ลีเรคโกได้พัฒนาตลับหมึกที่สามารถผลิตซ้ำ มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในการพิมพ์

 

1.2ล้าน

 

ตลับหมึกพิมพ์เปล่าที่ถูกรวบรวมในปี 2561

article cartridges collector

ลูกค้าของเรามุ่งมั่นในแนวทางการพิมพ์ที่ยั่งยืน ตลับหมึกจึงมีบทบาทสำคัญในด้านนี้ โดยที่การผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการรวบรวมวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วเช่นกระดาษและตลับหมึกเป็นส่วนผสมที่เป็นเลิศ

ลีเรคโกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้าด้านการผลิตโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหลักในการรับมือกับความท้าทายนี้

ตลับผงหมึกลีเรคโกจะถูกรีไซเคิลเพื่อผลิตตลับหมึกใหม่ ตลับหมึกจะถูกรวบรวม จัดรูปใหม่ ทำความสะอาด เปลี่ยนชิ้นส่วนและเติมผงหมึก ... เพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง นั่นหมายความว่ามีการใช้วัตถุดิบที่น้อยลง

เศรษฐกิจหมุนเวียนก็เปรียบเสมือนอนาคต มันคือการทำให้แน่ใจว่าเราสามารถมอบชีวิตที่สองหรือสามให้กับผลิตภัณฑ์ของลีเรคโก นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์แล้ว มันยังเกี่ยวกับวิธีการส่งมอบและพัฒนาบริการต่างๆเช่นการสะสมตลับหมึกที่ใช้แล้ว ลีเรคโกเห็นว่านี่เป็นองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งก็คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด