International important day

วันสตรีสากล - 8 มีนาคม

จุดเริ่มต้นของวันสตรีสากลนั้น ต้องย้อนกลับไปถึง เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2451 ในมหานครนิวยอร์ค ที่ซึ่งมีผู้หญิงกว่าพันคนในธุรกิจโรงงานผ้าทำการประท้วงหยุดงาน พร้อมเดินขบวนเข้าสู่ในกลางเมืองเพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ในการทำงาน เนื่องจากผู้ประท้วงเหล่านี้ ต้องทำงานในบรรยากาศที่น่าอึดอัด โดนกดทับด้านตำแหน่งงาน ได้รับค่าจ้างต่ำ และยังมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วย

 

International Women's Day

 

การประท้วงหยุดงานได้ดำเนินต่อไปนับปี ซึ่งในภายหลังก็ได้มีการก่อตั้งวันสตรีแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเกียรติแก่การเรียกร้องสิทธิที่ดำเนินมาครบปี โดยพรรคสังคมนิยมแห่งอเมริกา

 

หลังจากนั้น Clara Zetkin นักรณรงค์และสังคมนิยมชาวเยอรมัน ได้เปลี่ยนวันดังกล่าวให้เป็น วาระสากล ที่การประชุมระดับนานาชาติของแรงงานหญิงในปี พ.ศ. 2453 ซึ่งแนวคิดของ Zetkin ก็เผยแพร่กระจายออกไปในทวิปยุโรป

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 ก็มีการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ต่อๆ มา ในประเทศออสเตรีย เดนมาร์ค เยอรมัน และ สวิตช์เซอร์แลนด์ โดยมีการเดินขบวนของผู้คนนับล้านทั้งชายหญิง เพื่อรณรงค์สิทธิที่สตรีพึงได้รับ ในการทำงาน การเลือกตั้ง การรับการฝึกอบรม การดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานรัฐ ยุติยุคสมัยแห่งการเลือกปฏิบัติ

 

International Women's Day

 

ในปี พ.ศ.2457 ช่วงเวลาก่อนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 ไม่นาน หลังจากมีการประชุมหารือกันหลายครั้ง ก็ได้เห็นพ้องให้ทุกๆ วันที่ 8 เมษายน เป็นวันสตรีสากลอย่างเป็นทางการ และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ไม่นานนักหลังจบสงครามโลกครั้งที่ 1 สตรีชาวรัสเซียก็ได้ทำการประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องปัญหาเรื่องปากท้องและความสงบของประเทศ เนื่องมาจากการเสียชีวิตของทหารรัสเซียในสงคราม การประท้วงหยุดงานดำเนินต่อไปอีก 4 วัน จนกระทั่งพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ถูกบีบให้สละราชสมบัติ หลังรัฐบาลรักษาการเข้าควบคุมก็ได้ มอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งให้กับสตรีทั้งประเทศ

 

ท้ายที่สุดนี้ วันสตรีสากลก็ได้รับการเฉลิมฉลองแบบเป็นทางการโดยองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2518

 

ที่ลีเรคโกประเทศไทย เราให้คำมั่นสัญญาในการสร้างความสมดุลเรื่องเพศในที่ทำงาน เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสโดยเท่าเทียมกันกับผู้คนทุกๆ เพศ และสนับสนุนความหลากหลาย  ความแตกต่าง อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน!

 

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียว

Join Us!

 

Human rights
FOND BLEU SANS LOGO
Gender sign

64%

จำนวนพนักงานหญิงที่ลีเรคโก ประเทศไทย

มีพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 64 จากพนักงานทั้งหมดที่ทำงานใน บริษัท ลีเรคโก ประเทศไทย  

Gender sign

63%

ของตำแหน่งบริหารจัดการเป็นสุภาพสตรี

บริษัท ลีเรคโก ประเทศไทย มีพนักงานหญิงในตำแหน่งบริหารจัดการถึง 63% 

STEM icon

35%

ของนักศึกษาหญิงในสาย STEM ทั่วโลกในปัจจุบัน

STEM คือคำย่อของสายวิชาชีพด้าน วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรม (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)

Gender sign

40-160 ล้าน

จำนวนสตรีในปี 2573 โดยประมาณ

มีสตรีราวๆ 40 - 160 ล้านคน ที่ต้องได้รับการผลักดันสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ และการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2573