PEFC 1

ลีเรคโกประเทศไทยได้รับการรับรอง PEFC: Chain Of Custody

นับหลายทศวรรษที่ภาวะโลกร้อนเป็นที่จับตามองในระดับสากล แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีมากขึ้นเท่าที่ควร ถึงแม้หลายประเทศจะผลักดันมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีทั้งสถานการณ์ PM2.5 น้ำท่วมฉับพลัน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค และอื่นๆ สถานการณ์อันรุนแรงเหล่านี้ล้วนเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าที่เป็นแหล่งระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต จนส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชากรของประเทศนั้นๆ

ป่าไม้นั้นถือว่าเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีความสำคัญมาก เพราะป่าไม้ทุกประเภทนั้นแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้มากกว่าความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศอื่น

พื้นที่ป่าไม้บนโลกนี้มีประมาณ 31% ของพื้นที่ทั้งหมด (40.6 พันล้าน ตารางกิโลเมตร) โดยประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ป่าทั้งหมดนี้นั้นยังคงมีความสมบูรณ์ อีกทั้งมากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ป่านั้นเป็นป่าดั้งเดิม (Primary forest) ซึ่งหมายถึงป่าที่ยังไม่ถูกบุกรุกโดยกิจกรรมของมนุษย์ และยังไม่มีการถูกรบกวนทางนิเวศวิทยาอย่างมีนัยสำคัญ

World forest situation
blue

ทราบหรือไม่ ?

Tree icon

30%

ปริมาณพื้นที่ป่าที่เหลือบนโลกในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30%

Icon

20%

ป่าอเมซอนสามารถผลิตออกซิเจนได้ 20% ของทั้งโลก 

Icon

11%

11% ของพื้นที่บนโลกถูกใช้ในการเกษตร อันเป็นสาเหตุหลักของการทำลายป่าไม้

Tree icon 4 rev

1 นาที

ใน 1 นาที มีการทำลายป่าไม้เกิดขึ้นโดยคิดเป็นพื้นที่สนามฟุตบอล 20 สนาม

Icon

31.68%

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็น 31.68%

Tree icon 7

0.02%

0.02% คือ อัตราการทำลายป่าไม้ในประเทศไทย

สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยนั้นลดลงจาก 276,072 ตารางกิโลเมตร เหลือ 163,479 ตารางกิโลเมตรภายในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากทั้งการตัดไม้ทำลายป่าและการจัดการป่าไม้ที่ไม่เหมาะสม

จึงอาจกล่าวได้ว่า เราสูญเสียพื้นที่ป่าที่ช่วยรองรับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วถึง 3,616 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับคน 1 คนหายใจออกเป็นเวลา 8,606 ปี เพื่อจะให้ได้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) เป็นองค์กรอิสระรับดับชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนผ่านการให้การรับรองจากบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นมาตราฐานการจัดการป่าไม้ระดับชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าทั่วโลกถึง 300 ล้านเฮกตาร์ (741.3 ล้านเอเคอร์) หรือเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพื้นที่ป่าที่ได้รับการรับรองทั่วโลก ทำให้เป็นมาตราฐานที่ครอบคลุมพืนป่าบนโลกนี้ที่มากที่สุด

PEFC SDGs

PEFC ได้กำหนดมาตราฐานสำหรับ Supply Chain เพื่อให้ผู้อุปโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้มีแหล่งกำเนิดมาจากสวนป่าที่มีการจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงระบบนิเวศวิทยาขั้นสูง สังคม และจริยธรรม

มาจากลูกค้าของเราที่มักจะสอบถามเราเกี่ยวกับการขยายกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำในลีเรคโกสร้างกลยุทธ์และคำมั่นสัญญาของบริษัทต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้เราต้องขยายฐานสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น

ลีเรคโกได้เล็งเห็นว่า PEFC นั้นเป็นคือการรับรองชั้นนำทั้งยุโรปและเอเชีย อีกทั้งสินค้าบางประเภทจากคู่ค้าของเรานั้นได้รับการรับรอง PEFC แล้ว จึงทำให้ลีเรคโกตัดสินใจว่า เราจะต้องได้รับการรับรอง PEFC: Chain of custody ด้วยเหมือนกัน

ลีเรคโกตระหนักถึงการลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยจาก 276,072 เหลือ 163,479 ตารางกิโลเมตรภายใน 50 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและการจัดการป่าไม้ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งสำนักงานส่วนใหญ่มีการใช้กระดาษเป็นอุปกรณ์สำนักงานหลัก และกระดาษขาว A4 ก็ถือเป็นสินค้าหลักที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของบริษัท เราจึงมองหาสินค้ากระดาษที่ผลิตมาจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนและเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

PEFC จึงตอบโจทย์กับเรามากที่สุดในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะ PEFC เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรปและเอเชีย ทำให้เราเป็นผู้ริเริ่มการโปรโมตสินค้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ลีเรคโก (ประเทศไทย) มุ่งมั่นเป็นผู้ริเริ่มโปรโมตการจัดซื้อสินค้าออฟฟิศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดประเทศไทย และ เราต้องการสร้างความหลากหลายสินค้าเหล่านี้ให้มากขึ้น

การที่ลีเรคโก (ประเทศไทย) ได้รับการรับรอง PEFC Chain of Custody นั้นทำให้เราสามารถสร้างเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวกับ PEFC สื่อสารให้กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ลูกค้าเกิดความตระหนักต่อสินค้าที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งการที่เรามีกระดาษแบรนด์ลีเรคโกที่ได้รับการรับรอง PEFC แล้วนั้นช่วยส่งเสริมการขาย สร้างยอดขายที่ดีมากขึ้นกับทั้งบริษัทของลูกค้าทุกระดับ และ แน่นอนว่าเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าของเราเมื่อได้รับการสื่อสาร เข้าใจ ทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

วันหนึ่งในอนาคต เมื่อระดับความตระหนักในสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสูงเพิ่มมากขึ้น จะเป็นวันที่ลีเรคโกมีความภาคภูมิใจว่าเราเคยเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่ช่วยผลักดันให้วันนี้เกิดขึ้น

ก่อนอื่นใด ... ทั้งสองมาตรฐานนี้เหมือนกันมากกว่าความแตกต่าง โดยที่ทั้งสองระบบนั้นมุ่งมั่นกระบวนการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนทั่วโลก ทั้ง PEFC และ FSC นั้นมีเป้าหมายสิ่งเดียวกัน หากแต่เส้นทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอาจจะแตกต่างกัน

การที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งสองนี้อยู่ สร้างแรงผลักดันให้ทั้ง PEFC และ FSC ปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดย PEFC มีความสามารถที่จะจัดการกับป่าเขตร้อนและระบบกระบวนการเพาะปลูกให้ดรมากขึ้น ทำนองเดียวกับ FSC สามารถพัฒนากระบวนการรับรองแบบกลุ่มเพื่อรองรับเจ้าของที่ดินรายย่อย แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างระดับชาติ เช่น CPET1 ของ UK และ ข้อกำหนดวัตถุประสงค์การประชุมระดับโลกของ EU Timber Regulation

Lyreco Certified Company PEFC

ลีเรคโกและลูกค้าของเราต่างมุ่งมั่นหาสินค้ากระดาษที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PEFC เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานระดับชั้นนำ เราจึงต้องเป็นผู้ริเริ่มด้านสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมส่งต่อโลกและสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้ลูกหลานของเรา

เดวิด เรคคอร์ด
กรรมการผู้จัดการบริษัทลีเรคโก (ประเทศไทย)

ลีเรคโก (ประเทศไทย) ตระหนักถึงผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เราจึงเสาะแสวงหาทรัพยากรที่ยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีมากขึ้น สร้างข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุน และป้องกันการลดจำนวนลงของพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน

องค์กรของเราได้รับการรับรอง PEFC: Chain of Custody เพื่อจำหน่ายและโฆษณากลุ่มสินค้าที่ได้รับการรับรองด้าน PEFC หรือสินค้ารักษ์โลก โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการลดปริมาณการทำลายสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปพร้อมๆ กับเราอย่างยั่งยืน

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยื่น และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ สินค้าที่ผ่านการรับรอง PEFC จากลีเรคโก

 

Lyreco PEFC CoC certification

ดาวน์โหลดใบรับรองระบบที่ใช้เพื่อติดตาม จำแนกที่มา และไม้ที่ได้รับการรับรองจากสวนป่าอย่างยั่งยืนของลีเรคโก (ประเทศไทย)