Greenery

เพิ่มความเขียวให้กับศูนย์กระจายสินค้าของเรา

NDC planting

ปลูกต้นไม้ที่NDC

วันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณเดวิด เรคคอร์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหารระดับสูงและพนักงานใหม่ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Planting ndc
Pratya

"เราเชื่อว่า การปลูกต้นไม้ใหม่ ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ ศูนย์กระจายสินค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดูแลสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ให้กับพนักงานใหม่ของเราเป็นประจำนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของลีเรคโกในเรื่องความยั่งยืนและเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในบริษัทของเรา”

Pratya Opaspakornkit
QSS Manager and CSR Ambassador of Thailand