low emission transport

พันธกิจการหมุนเวียนพลาสติกของลีเรคโก (ประเทศไทย)

พันธกิจการหมุนเวียนพลาสติกของลีเรคโก (ประเทศไทย)

Lyreco (Thailand) และ พันธมิตรทางด้านธุรกิจของเรา Suez Circular Polymer (Thailand) เราได้ริเริ่มพันธกิจการหมุนเวียนพลาสติกประเภท LDPE และ LLDPE ที่บริษัทลีเรคโกสร้างขึ้นมาจากกิจกรรมบริษัทของเรา โดยจากการรวมรวมขยะกลุ่มพลาสติกประเภทนี้มาในระยะ 2 สัปดาห์ได้ปริมาณมากถึง 400 กิโลกรัม แทนที่ลีเรคโกทำการการทิ้งแบบทั่วไป เราติดต่อหาพันธมิตรของเรา Suez Circular Polymer ช่วยนำพลาสติกกลุ่มนี้เข้ากลับไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ เพื่อออกมาเป็นเม็ดพลาสติกและเข้าสู่วงจรชีวิตที่สองของเค้าตาม "คำมั่นสัญญา Circular Economy" ที่เรามุ่งมั่นทำให้เกิดขึ้นในปี 2025

1st Lot of Recycle Plastic
David Bourge

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นพันธกิจหลักของสุเอซ สุเอซมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนจุดมุ่งหมายของลีเรคโกในการลดจำนวนคลื่นมลพิษพลาสติก โดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิลพลาสติก สุเอซ เซอร์คูล่า โพลิเมอร์ ในบางพลี, สมุทรปราการ ของพวกเรา

การจัดการและการรีไซเคิลพลาสติกฟิล์มใช้แล้ว จากคลังสินค้าของลีเรคโกนั้น มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรมขนส่งและกระจายสินค้า ด้วยเหตุนี้ เราสามารถเป็นส่วนนึงในการปกป้องมหาสมุทรจากการรั่วไหลของขยะพลาสติกที่ไม่ได้การจัดการอย่างถูกวิธี  โดยทั้งสององค์กรมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการสร้างความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการรีไซเคิลแบบปิดวงจรและเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายดาวิด บูร์ช
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
rice fields

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพลาสติก LLDPE

4

อันดับความนิยมในการรีไซเคิล

พลาสติกชนิด LDPE เหมาะกับการทำห่อบรรจุภัณฑ์, ขวดพลาสติกแบบอ่อน และถุงพลาสติกที่ใช้ทำหีบห่อขนมปัง

พลาสติกที่ร้านสะดวกซื้อใช้ก็ใช้ พลาสติก LDPE ธุรกิจเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้พลาสติกประเภทนี้เช่นกัน

400-500 ปี

ระยะเวลาในย่อยสลายของวัสดุ LLDPE

หากย้อนกลับไป 500 ปีก่อน ในเวลานั้นยังเป็นยุคของการสำรวจโลก ดินแดนหลายแห่งยังไม่ถูกค้นพบ

และการเดินทางคมนาคมทางทะเลยังคงใช้เรือสำเภา เรือใบ ในการเดินทาง 

0.91-0.94g/cm3

คือค่าความหนาแน่นของ LDPE

พลาสติก LDPE มีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะแก่การผลิตถุงพลาสติกหรือฟิล์มต่างๆ 

7000 ตัน

จำนวนขยะพลาสติกในประเทศต่อวัน

ซึ่งเป็นน้ำหนักเทียบเท่ากับหอไอเฟล ที่สร้างจากโลหะ 15,000 ชิ้น, สกรู 2,500,000 ตัว ซึ่งได้น้ำหนักรวมกว่า 7,000 ตัน

  1. อัตตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใประเทศไทยสูงกว่าปริมาณที่ย่อยสลายหรือนำไป Recycle
  2. การรรีไซเคิลพลาสติก เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้ลีเรคโกมุ่งไปสู่คำมั่นสัญญาเรื่องเศษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)

ประมาณ 2 ล้านตันในภาพรวม หรือ เกิดขึ้นประมาณ 5,300 ตันต่อวัน

  • ปริมาณขยะของไทยมีประมาณ 27 ล้านตัน
    • เป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี 13.5 ล้านตัน
    • กำจัดถูกวิธี 8 ล้านตัน
    • และขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล 5 ล้านตัน

ถุงพลาสติก 1 ถุง สามารถก่อให้เกิด CO2 อยู่ที่ 33 กรัม โดยประมาณ

เพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นั้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิด ฯลฯ ตามมา

สามารถอ่านเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ได้จากบทความต่อไปนี้