p2p cover

การผสมผสานรูปแบบใหม่ระหว่างดิจิทัลแค็ตตาล็อกกับระบบจัดซื้อของคุณ

ระบบการจัดซื้อจัดหาแบบ Procure-to-Pay (P2P)

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้บริษัทชั้นนำหลายๆ แห่งเริ่มมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานจัดซื้อจัดหา จึงเป็นผลให้ การเชื่อมต่อระบบรูปแบบดิจิทัลมีเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทชั้นนำที่กำลังเติบโตทั้งในประเทศไทยและในแถบอาเซียนเองก็ได้มีการใช้นวัตกรรมนี้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

การใช้ระบบปฏิบัติการที่ครบครันนี้ทำให้ฝ่ายจัดซื้อได้รับประโยชน์จากการใช้บริการอย่างมาก เช่น การควบคุมงบประมาณ การจัดการรายการสั่งซื้อ การจัดการใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี สัญญาคู่ค้า การเปรียบเทียบข้อมูลและราคาสินค้าการชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งระบบ P2P นี้จะรวบรวมเอาซัพพลายเออร์ทั้งหมดมาไว้บนระบบเดียวกัน และยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ จากระบบได้ทันทีอีกด้วย

การทำงานของระบบอันชาญฉลาดนี้จึงเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อทุกข้อมูล ทั้งค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจบครบในที่เดียว

ระบบการจัดซื้อจัดหาแบบ Procure-to-Pay (P2P) แตกต่างจากระบบ Source-to-Pay หรือ Source-to-Contract (S2C)ตรงที่ระบบ P2P รองรับการทำงานได้หลากหลายฟังก์ชั่น เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การสั่งซื้อไปจนถึงการชำระเงิน ในขณะที่ S2C ไปไกลกว่านั้น ด้วยการรองรับตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาสินค้าและบริการเข้ามา

P'Thon

“ระบบ P2P ประมวลผลด้วยภาษา HTML หรือ Idocs สำหรับผู้ใช้งานระบบ SAP และประมวลผลแบบ
cXML สำหรับผู้ใช้งานระบบ Oracle แต่ปัจจุบันนี้ การใช้ APIs มีมากขึ้น อีกทั้งภาษาที่ใช้ในการประมวลผล
ก็ไม่ใช่ HTML หรือ cXML อีกต่อไป กลับกลายเป็น JSON แทน ซึ่งทางลีเรคโกของเรารองรับระบบการ
ประมวลผลแบบนี้อยู่”

นภดล ธรรมเนียม
E-business Manager

ระบบ P2P ทำงานอย่างไร

สำหรับระบบ P2P การทำงานเริ่มต้นจากการขออนุมัติคำสั่งซื้อตามขั้นตอน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว คำขอนั้นจะเปลี่ยนเป็นใบสั่งซื้อ (PO) จากนั้นคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์ผ่านอีเมล หรือ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) หรือ ผ่านการประมวลผลในรูปแบบ XML ไปยังขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน
 

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบ P2P คือ ซัพพลายเออร์อย่างลีเรคโก ซึ่งมีหน้าที่ในการการสร้างดิจิทัลแค็ตตาล็อก หรือ E-Catalogue ที่รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ มาไว้บนระบบ

test p2p

ดิจิทัลแค็ตตาล็อก

ดิจิทัลแค็ตตาล็อกนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แค็ตตาล็อกแบบ
Static (Hosted) และ แค็ตตาล็อกแบบ Punch-out (Dynamic) ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ

แค็ตตาล็อก Static (Hosted)

แค็ตตาล็อกแบบ Static จะมีข้อมูลทั่วไปจากซัพพลายเออร์ ประกอบด้วยข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา และบางครั้งอาจมีรูปภาพประกอบ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งให้ทางเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่ดูแลระบบของบริษัทนั้นๆ เพื่ออทำการอัพโหลดเข้าสู่โปรแกรมจัดซื้อของบริษัท ซึ่งข้อมูลมักอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel ฝ่ายจัดซื้อจะต้องโหลดข้อมูลออกมาดูทีละไฟล์ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร เนื่องจากข้อมูลสินค้า รายการสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่ราคาอาจไม่อัพเดตล่าสุด อีกทั้งยังเป็นการปิดกั้นโอกาสของซัพพลายเออร์ในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้สั่งซื้อต้องคอยมองหาซัพพลายเออร์ใหม่เรื่อยๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ซัพพลายเออร์เดิมในระบบอาจมีสินค้าที่ผู้สั่งซื้อต้องการอยู่แล้ว

ผู้สั่งซื้อสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าในระบบ P2P ได้ แต่ด้วยรายละเอียดของสินค้าที่มีจำกัด อาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สั่งซื้อสนใจแค็ตตาล็อกแบบ Punch-out มากกว่า แต่ก็ยังมีผู้ใช้บริการบางรายชื่นชอบแค็ตตาล็อกแบบ Static เช่นกัน เนื่องจากมองว่าสามารถควบคุมการแก้ไขข้อมูลได้มากกว่า ถึงแม้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานก็ตาม

p2p test1

แค็ตตาล็อก Punch-out (Dynamic)

แค็ตตาล็อกแบบ Dynamic สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อยู่เสมอ จึงให้ข้อมูลที่หลากหลายกว่าแบบ Static และยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของราคาและจำนวนสินค้าพร้อมส่งได้อีกด้วย การแสดงข้อมูลนั้นสามารถทำได้หลายแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำกัดประเภทและข้อมูลสินค้า รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่ออช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการเลือกสินค้า เพราะระบบนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางเทคนิคระดับสูงคอยให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย แค็ตตาล็อกประเภทนี้จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าสำหรับซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าให้เลือกจำนวนมาก หลากหลายประเภท เพราะข้อมูลสินค้าและราคาจะต้องอัพเดตอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ดังเช่น ลีเรคโก ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ลีเรคโก อันดับหนึ่งในประเทศไทยกับระบบการจัดซื้อจัดหา P2P

ด้วยความหลากหลายจากนวัตกรรมอันล้ำสมัยนี้ ลีเรคโกขอนำเสนอทางเลือกเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าจากดิจิทัลแค็ตตาล็อก พร้อมรับบริการอันดีเลิศจากเรา ตั้งแต่การเลือกสรรสินค้าคุณภาพพร้อมกับรายละเอียดครบครัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังระบบ ERP หรือ P2P ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติก่อนจะทำการเปิดใบสั่งซื้อ

ลีเรคโกมีประสบการณ์ตรงในการเชื่อมต่อระบบทั่วโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและได้มาตรฐานระดับสากลของลีเรคโกนี้ ทำให้ผู้สั่งซื้อสามารถเริ่มต้นใช้ระบบ P2P ร่วมกับเราได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายที่สุด ดิจิทัลแค็ตตาล็อกของลีเรคโกจะทำให้คุณสามารถบริหารจัดการงานจัดซื้อบนระบบ P2P ที่คุณเลือกเองได้อย่างมั่นใจ

Franz edit3

เสียงของลูกค้า

“ฟิวเจอร์ล็อค คือ ระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์สำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมการบริการทุกรูปแบบการเชื่อมต่อระบบใหม่นี้กับลีเรคโก จึงไม่ใช่เรื่องยากและยังมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย ผู้ใช้จะได้รับความสะดวกสบายจากการสั่งซื้อผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) บริษัทชั้นนำในประเทศไทยต่างก็สามารถค้นหาสินค้าและทำการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัลแค็ตตาล็อกได้แล้ววันนี้ รวมถึงสามารถเตรียมคำสั่งซื้อผ่านระบบฟิวเจอร์ล็อคได้อีกด้วย”

Franz Lingl
Director of Operations, Asia Pacific

FutureLog Logo

อย่ารอช้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้ไปพร้อมกัน
แค็ตตาล็อกแบบ Static หรือ Dynamic ของลีเรคโกสามารถใช้งานได้ดีร่วมกับทุกระบบ P2P ชั้นนำของโลก

P2P_brand
David

ลีเรคโกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อดิจิทัล        แค็ตตาล็อกเข้ากับระบบการจัดซื้อจัดหาชั้นนำของโลก และด้วยประสบการณ์ขั้นสูงของเรากับข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล จึงทำให้การเชื่อมต่อนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหาเสมอ

เดวิด เรคคอร์ด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่
Solutions.TH@lyreco.com