teams with blue t shirt drone

บุคลากรและค่านิยม

ศักยภาพบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการบริการลูกค้า

ความใกล้ชิด ความเชี่ยวชาญ และความไว้วางใจ เป็นคุณค่าพื้นฐานของลีเรคโก

เราเชื่อว่าความสามารถของบุคลากร ความหลากหลายและความมุ่งมั่นเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์และการบริการที่ดีของลูกค้า

ด้วยเหตุนี้ ในฐานะบริษัทและนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ เราจึงพยายามจัดหาทีมของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหน ไม่ว่าภารกิจของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศของพนักงาน

together

ความใกล้ชิดและความเชี่ยวชาญ

ด้วยที่ปรึกษาการขาย ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ทีมจัดส่ง และฝ่ายสนับสนุนกว่า 10,000 คนใน 25 ประเทศ ลีเรคโกให้ความสำคัญกับความใกล้ชิด ความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญของมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้า

ความใกล้ชิดในพื้นที่ของเรา เป็นการรับประกันว่าเราจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดได้

ผู้เล่นระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในประเทศ เราดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในที่ที่ลูกค้าของเราอยู่

ค้นพบสิ่งที่ทีมของเรามุ่งมั่นและตำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ของเรา

People Meeting

เราดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์

การเคารพต่อผู้คนและโลก เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของลีเรคโกและข้อกำหนดเบื้องต้นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ สิ่งที่ทำกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดของเรา: ทีมงาน คู่ค้าและผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงชุมชนที่เราสนับสนุน

จรรยาบรรณของเรามีการยืนยันหลักการและกฎเกณฑ์ตามที่เราปฏิบัติ

จรรยาบรรณนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางอ้างอิงการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ในทุกวันกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ค่านิยมของเรา

--EXCELLENCE--ความเป็นเลิศ

hand poke

เรามุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่เราทำ

---PASSION---ความมีใจรัก

hands crossed

เราทุ่มเทใส่ใจอย่างจริงจังต่อลูกค้าของเรา

----RESPECT----ความเคารพ

hands hold plant

เราเชื่อในความไว้วางใจ, ความเคารพ และการปฏิบัติต่อกันอย่างมีจริยธรรม

----AGILITY----ความคล่องแคล่ว

hands pointing

เราคาดการณ์ล่วงหน้า, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ