Lyreco e-tax invoice

E-Tax Invoice & E-Receipt ดีต่อธุรกิจในประเทศไทยอย่างไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจในประเทศไทยได้ค้นพบว่าพวกเขาต้องปรับตัวและหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและค้นหาประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของตัวเองเพื่อให้ยังคงสามารถแข่งขันได้ สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทต้องทำคือการจัดทำใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ

กระบวนการนี้ได้มีการทำในรูปแบบของกระดาษมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งเงินและเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมและส่งมอบใบกำกับภาษี แต่ทางเลือกดิจิทัลกำลังกลายเป็นทางเลือกมาตรฐานสำหรับธุรกิจไทย ในฐานะบริษัทผู้ริเริ่ม ลีเรคโกเป็นหนึ่งในผู้ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) รายแรกๆ และทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อเปิดให้บริการนี้

Lyreco x Netbay Digitization

โอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในโลกดิจิทัล

จากการสังเกตทิศทางสู่ดิจิทัลจากกรมสรรพากรของรัฐบาลไทย Netbay มองเห็นโอกาสในการสร้างระบบดิจิทัลในกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าจํานวนมาก และยังได้พัฒนาบริการ InvoiceChain สำหรับการจัดเตรียม จัดส่ง และจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงิน

บริการนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt ตามมาตรฐานกรมสรรพากรได้ และ Netbay เองยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในด้านใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในการให้บริการนี้

Netbay Invoicechain

ลีเรคโก คือ ผู้นำธุรกิจ B2B ในการจัดจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานที่มีการผลิตใบกำกับสินค้าหลายแสนใบต่อปีในประเทศไทย และเราได้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมใบกำกับภาษี พวกเขาเล็งเห็นว่า InvoiceChain ของ Netbay เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดในการสร้าง ส่งมอบ และจัดเก็บ E-Tax Invoices & E-Receipts ของลูกค้าได้ตามมาตรฐานและข้อบังคับของกรมสรรพากรและ ETDA

ลีเรคโกทำงานร่วมกับ Netbay เพื่อเปิดตัวบริการนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2564 และกระบวนการนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการของพวกเขาเมื่อส่งใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า B2B

ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ E-Tax Invoice ได้โดยตรวจสอบรายละเอียดของลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ที่แนบไปกับไฟล์ Digital Signature นี้ใช้เพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถป้องกันการดัดแปลงเนื้อหาของเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า E-Tax Invoice ที่ออกโดยลีเรคโกนั้นเป็นของจริงและผู้อื่นไม่สามารถปลอมแปลงเอกสารได้

Lyreco e-tax invoice sustainability

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน

ลูกค้าลีเรคโกที่เลือกรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับประโยชน์ด้านความยั่งยืน เมื่อใบกำกับภาษีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่จำเป็นต้องพิมพ์เป็นสำเนากระดาษอีกต่อไป แต่จะถูกสร้างขึ้นเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และส่งไปยังผู้ซื้อผ่านระบบ E-Biller ช่วยให้ลูกค้าของลีเรคโกสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบกำกับภาษีได้ทันทีด้วยตนเองและพิมพ์เฉพาะในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นอีกทางเลือกที่จะเก็บสำเนาเอกสาร จากเดิมที่ต้องใช้สำเนาใบกำกับภาษีและเก็บไว้เป็นเวลา 5 ปี แต่ได้เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ

จากการใช้ E-Tax Invoice คาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับใบกำกับภาษีจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารของลูกค้าในภายหลัง และยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในการซื้อสินค้ากับลีเรคโก ซึ่งสามารถรับเอกสารใบกำกับภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที และสามารถจัดเก็บเพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

e-tax invoice registration

ถึงเวลา Go Paperless แล้ว!

ลีเรคโกคาดหวังว่า E-Tax Invoice & E-Receipt จะกลายเป็นใบแจ้งหนี้มาตรฐานของไทยในอีกไม่กี่ปี ภายในสิ้นทศวรรษนี้เราเชื่อว่าใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษแบบดั้งเดิมจะไม่ค่อยมีใครเห็น ดังนั้นในฐานะผู้ริเริ่ม ลีเรคโกเป็นหนึ่งผู้ใช้รายแรกๆ ของ E-Tax Invoice & E-Receipt ที่สนับสนุนแนวคิดริเริ่มด้านดิจิทัลของกรมสรรพากรของรัฐบาลไทย