บุคลากร

Top Employer 2023 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา

เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่

ลีเรคโก ประเทศไทย ได้รับการรับรอง
ให้เป็น Top Employer 
ประจำปี 2566


ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
นายจ้างดีเด่นระดับประเทศนี้

Top Employer 2023

We are a Top Employer 2023

ลีเรคโกประเทศไทยประกาศความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่เราได้รับการรับรองเป็นนายจ้างดีเด่นระดับประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบและให้การรับรองโดยสถาบัน Top Employer ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

รางวัล Top Employer 2023 นี้ลีเรคโกประเทศไทยได้ผลคะแนนความสำเร็จดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยคะแนนรวมสูงขึ้นมากที่สุดในมิติของ “การพัฒนา” ทั้ง 3 ด้านหลัก ได้แก่
การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, การพัฒนาทางอาชีพ, และการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

ซึ่งก็สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากพนักงานเองในแบบสำรวจพนักงานประจำปีในช่วงปลายปี 2022 ซึ่งผลออกมาว่าเราได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้าในด้าน “การพัฒนาและอาชีพ” ด้วยเช่นกัน

ทำไมถึงเลือก Top Employers?

"ลีเรคโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่พนักงานของเรามาโดยตลอด เราเชื่อว่าพนักงานคือหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนหลักที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ

ความพยายามสร้างสภาพแวดล้อมและแนวปฏิบัติต่อพนักงานที่ดี่ยิ่งๆขึ้นไปไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น เรามีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานมาโดยตลอดทุกปี

และเราก็ได้นำความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพนักงานมาปรับปรุงพัฒนาให้ลีเรคโกเป็นบริษัทที่ทำให้พนักงานมีวันทำงานที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เคยทำได้ดีในวันนี้ไม่ใช่ว่าจะดีต่อไปในวันข้างหน้า โลกในการทำงานได้เปลี่ยนไปในทุกวัน บริษัทก็จะต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

เราต้องการที่จะพัฒนาแนวปฏิบัติต่อพนักงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกไม่ใช่เทียบแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น เราจึงได้เลือกสถาบัน Top Employer

ที่มีมาตรฐานการการตรวจสอบและให้การรับรองเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ขั้นตอนการถูกตรวจสอบโดย auditor นั้นไม่ง่ายเลยนะคะ ในแต่ละปีเราใช้เวลาเป็นเดือนซึ่งเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีแนวปฏิบัติต่อพนักงานในมิติต่างๆอยู่ในระดับใด

ดิฉันจึงมีความภาคภูมิใจมากในฐานะผู้นำที่จะได้ประกาศความสำเร็จนี้เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน และเราก็ได้เห็นการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในแต่ละมิติของการปฏิบัติต่อพนักงาน ซึ่งก็เป็นผลมาจากคะแนนชี้วัดที่ได้รับจาก Top Employer ในแต่ละปีค่ะ"

์NS Profile


คุณณัฐวรรณ แสงสว่าง
People & Culture Director

Employee equal Employer

เกี่ยวกับสถาบัน Top Employers

Top Employer Institute คือองค์กรอิสระสากลระดับโลกที่ให้การรับรองความเป็นเลิศในเรื่องแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

สถาบัน Top Employer มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมสร้างโลกในการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป

บริษัทที่เข้าร่วมขอรับการรับรองจากสถาบัน Top Employer จะต้องผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบ, การรับรอง, จนกระทั่งได้รับการประกาศแต่งให้เป็นบริษัทชั้นนำที่น่าร่วมงานด้วย

สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่กว่า 30 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบัน Top Employer ได้ให้การรับรองแก่บริษัทต่างๆมากกว่า 1,680 บริษัทแล้ว ใน 123 ประเทศทั่วโลก

นั่นหมายความว่า องค์กรชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองเป็น Top Employer ได้ร่วมสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติต่อพนักงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้ส่งผลดีต่อพนักงานเป็นจำนวนกว่า 8 ล้านคนทั่วโลกแล้ว