People are holding a plant in their joined hands

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นเลิศของลูกค้า

สถานที่ทำงานสามารถมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การส่งมอบความเป็นเลิศไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่าทุกขั้นตอน เราทำเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าว่าจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนที่สุด:

  • จัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เป็นที่ต้องการอย่างยั่งยืนสำหรับเงื่อนไขการทำงานทั้งหมด
  • ดูแลจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกประเทศที่ผู้ผลิตและคู่ค้าของเราดำเนินการ
  • ลดขนาดบรรจุภัณฑ์
  • พัฒนากระบวนการที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งไปจนถึงการหมดอายุของสินค้า
  • มอบความเป็นเลิศของพนักงานในทุกที่ที่เราดำเนินการ
  • สนับสนุนการศึกษาในประเทศที่ยากจนที่สุด
Green leaf

กลยุทธ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนของเราครอบคลุมทุกกิจกรรมของเราที่ส่งผลกระทบต่อโลกและผู้คนในนั้น อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะสื่อสารความก้าวหน้าของเราอย่างโปร่งใส

rice fields

ผลลัพธ์ของเรา

picto rickshaw

-28.11%

การปล่อย CO2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553

ทีมของเราทำงานเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน: ทำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลีเรคโกในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่คู่ค้าไปจนถึงลูกค้า

leaf

42.6%

ยอดขายของเราจากผลิตภัณฑ์สีเขียวในปี พ.ศ.2563

ฉลากต้นไม้สีเขียวช่วยสนับสนุนลูกค้าของเราในการเลือกทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

people
19
การดำเนินการสร้างความตระหนักและโปรแกรมที่จัดโดยผู้สนับสนุนทุกประเทศในเครือ
sdg goals

ลีเรคโกสนับสนุน UN Global Compact และเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ.2547 ลีเรคโกเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำนักงานที่เข้าร่วม UN Global Compact (UNGC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของเราด้านความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนโครงการริเริ่มระดับโลกนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสื่อสารความก้าวหน้าของเราในการดำเนินการตามหลักการ 10 ประการของ UNGC และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นประจำทุกปี

Picture of Lyreco CEO

ที่ลีเรคโก เราเชื่ออย่างแท้จริงว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการเปลี่ยนธุรกิจของเราไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในปี พ.ศ.2568 เรากำลังดำเนินการขั้นเด็ดขาดบนเส้นทางที่จะประสานความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานด้วยพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา

Gregory Lienard

CEO ของ Lyreco Group

Pied herbe

ความโปร่งใสของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์: สนับสนุนวิธีการ EU PEF

ลีเรคโกสนับสนุนความพยายามของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยการนำระเบียบวิธี EU Product Environmental Footprint (EU PEF) มาใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ วิธีการเปรียบเทียบแบบใหม่นี้คำนึงถึงแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์และเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 16 ข้อ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม?

CSR 2021 Report

อ่านรายงาน CSR ของเรา

อ่านต่อ