เพื่อลดผลกระทบต่อโลก เรามุ่งมั่นที่จะ:  

  • ใช้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความยั่งยืน และปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน
  • สร้างสมดุลในการรับและปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งในการใช้ยานพาหนะและการเดินทางทางธุรกิจ ตามกรอบการปฏิบัติสีเขียว การลดและการชดเชยปล่อยก๊าซ
  • สร้างสมดุลในการรับและปล่อยก๊าซ CO2 ในการดำเนินกิจการของเรา
Low Emission Urban Delivery

การลด CO2

การขนส่งปล่อยก๊าซต่ำ

การขนส่งสินค้าคือกิจกรรมหลักของลีเรคโก เราพยายามพัฒนาและลดผลกระทบจากการปล่อย CO2  ของเราอย่างสม่ำเสมอด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการขนส่งและใช้ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำ ด้วยกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนใหม่ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากยานพาหนะและการเดินทางทางธุรกิจของเราและชดเชยต่อการปล่อยก๊าซ CO2  ที่เราไม่สามารถลดได้

ผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อโลก

Sustainable by Lyreco

Sustainable by Lyreco

ที่ลีเรคโก เราเชื่อว่าสถานที่ทำงานที่ยั่งยืนในวันพรุงนี้นั้นถูกสร้างวันนี้ เราปฏิบัติงานในอุตหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราพยายามที่จะตอบสนองต่อลูกค้าโดยการจัดหาทางเลือกที่มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พัฒนาขึ้นไป

Lyreco sustainable selection

Sustainable Selection by Lyreco

เรามุ่งมั่นที่จะใช้และจำหน่ายสินค้าและบริการที่ยั่งยืน โดยเสนอทางเลือกเปลี่ยนจากการบริโภคสินค้าแบบเส้นตรงที่รับ-ผลิต-ทิ้งสู่การหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ด้วยการรีไซเคิล การเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนประกอบกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราขายทั้งหมด เราพัฒนาการรีไซเคิลสำหรับทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงการรีไซเคิลขยะ โดยเราตั้งเป้าที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็น 90% ของยอดขายทั้งหมด

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ความมุ่งมั่น 5 ประการของเราในการหมุนเวียนในที่ทำงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนของเรา

อ่านต่อ