การลดคาร์บอน

การขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ 

การขนส่งสินค้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของเราซึ่งเราพยายามพัฒนาและลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนโดยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางขนส่งและใช้ยานพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ด้วยกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนใหม่ของเราที่มีจุดมุ่งหมายจะลดผลกระทบจากการใช้ยานพาหนะ การเดินทางทางธุรกิจ และชดเชยการปล่อย CO2  ที่เราไม่สามารถลดได้ในปี 2026

การปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมถึงก๊าซที่มีผลกระทบต่อโลกเช่นเดียวกันที่เราไม่สามารถลดได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งหรือการใช้ยานพาหนะปล่อยก๊าซต่ำจะได้รับการชดเชย

Tons of Co2 per year graph
ทั้งหมด

การปล่อยก๊าซที่ไม่สามารถลดได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซต่ำจะได้รับการชดเชย  

Green Commitment

การประเมินความมุ่งมั่นอย่างครอบคลุม

เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อโลกเช่นเดียวกับ CO2 ตามนโยบาย Green House Gas (GHG) และตรวจสอบผลการทำงานโดยองค์กรอิสระที่ตรวจสอบการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (SBTI) การตรวจสอบช่วยให้เราสามารถวางแผนการลดคาร์บอนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

supplier ของเราที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซส่วนใหญ่จะถูกร้องขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการลด CO2 ที่เป็นไปตามสนธิสัญญาปารีส

Lyreco maintains its level of commitment to the Ecovadis score

กระบวนการประเมิน

วิธีการประเมินสินค้าและบริการที่ชัดเจน โปร่งใสตามบรรทัดฐานความยั่งยืน   

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความเชื่อใจแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อความยั่งยืนที่ลีเรคโก นี่คือเหตุผลที่สินค้าความยั่งยืนจากลีเรคโกถูกคัดสรรโดยวิธีการประเมินสินค้าและบริการที่ชัดเจน โปร่งใสตามบรรทักฐานความยั่งยืน

อ่านต่อ