เป้าหมายของเราในปี 2026 คือ 90% ของบุคลากรเราภูมิใจที่ทำงานกับลีเรคโก

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปในที่ทำงานแก่บุคคลกรของเรารวมถึงดูแลผู้คนในชุมชนที่เราเข้าไปประกอบการ

  • เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรลีเรคโกและมอบแก่พวกเขาไม่เพียงแค่งานแต่เป็น อาชีพ แก่บุคลกรของเราที่ลีเรคโก
  • เราตั้งเป้าที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรลีเรคโกทุกคน
  • เราลงมือทำเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนในประเทศที่เราเข้าไปประกอบกิจการ และสนับสนุนการศึกษาด้วยโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกของเรา

เราสร้างสภาพแวดล้อมที่บุคลากรของเราสามารถแสดงความสามารถและความถนัด เราให้ความสำคัญกับการเรียนและการพัฒนาตัวเองของบุคลากรเราด้วยการสร้าง Lyreco Academy เราสร้างงานที่บุคคลากรของเรารู้สึกปลอดภัย เรามีการสมทบทุนโครงการเพื่อความยั่งยืน และการสนับสนุนบุคลากรของเราให้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของการที่เปลี่ยนคำพูดเป็นการลงมือทำของเรา

GPS – 2022

The Great People Survey

บุคลากรลีเรคโกคือแรงขับดันเบื้องหลังทุกการกระทำและกิจกรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จตลอดจนสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้พวกเขาเติบโตและพัฒนา

เราให้ความสำคัญกับการรับฟังบุคลากรของเราและลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่ในแต่ละปีเรามีการจัดทำแบบสำรวจ Great People Survey ในทุก 25 ประเทศที่เราเข้าไปประกอบการ

ซึ่งเป้าหมายของเราคือ 90% ของบุคลากรภูมิใจที่ทำงานกับลีเรคโกในปี 2026

PPE PEOPLE

การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคลากรของเราคือความปลอดภัย เราลงมือทำเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการฏิบัติงานของบุคลากรลีเรคโกทุกคนเป็นไปตามหลักอนามัยและบรรทัดฐานความปลอดภัยที่ควรได้รับจากผู้จ้างงานที่ดี

เพิ่มขีดความสามารถของผู้คน 

 

Lyreco Pioneers program

ในปี 2021 Lyreco Innovation เริ่มโครงการ Lyreco Pioneers เป็นโครงการแข่งขันเสนอความคิดพัฒนาการทำงานภายในของเรา ซึ่งเรามุ่งหวังให้บุคลากรของเราทุกคนกว่า 12,000 คนทั่วโลกคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาที่เาประสบในการทำงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

2 ความท้าทายหลัก

  • สินค้าหรือบริการใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น
  • กระบวนการภายในหรือกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ของลีเรคโกจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์

261 ทีมเข้าร่วมจากลีเรคโก 25 ประเทศทั่วโลก

1 ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละด้านเป็นกรรมการ

6 ทีมที่จะได้ทดลองนำแนวคิดมาปรับใช้

1 การนำเสนอต่อทีม

1 แนวคิดที่ชนะ

Pioneer 2022

แนวความคิดที่ชนะ

การสร้าง Dashboard เกี่ยวกับความยั่งยืนจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเห็นถึงผลกระทบการปล่อยก๊าซ CO2 จากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเรา Dashboard ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถตั้งเป้าและวางกลยุทธ์ที่ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ของพวกเขาได้อีกด้วย

pioneer mountain lyreco

การก้าวไปข้างหน้า

Lyreco Pioneer กลายเป็นโครงการประจำปี เป็นช่วงเวลาสำคัญในปฏิทินลีเรคโกและเป็นโอกาสสำหรับทุกคนในเครือลีเรคโกที่จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อความท้าทายที่สำคัญที่สุดของเรา

Lyreco Innovation จะยังคงยึดมั่นในความยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักเพื่อช่วยและสร้างพื้นที่ให้เกิดนวัตกรรมในในเป้าหมายที่สำคัญนี้

LFE CAMBODIA

ลีเรคโกเพื่อการศึกษา

การสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมในประเทศยากจน

เรามุ่งมั่นให้บุคลากรของเราอุทิศเวลาแก่การกุศลคือหนึ่งในวัฒนธรรมของลีเรคโก ด้วยโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา บุคลากรลีเรคโกระดมเงินทุนเพื่อให้เด็กที่อาศัยในสถานที่ยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ดีขึ้น

จุดประสงคืคือการเพิ่มการลงทะเบียนเข้าเรียนและลดอัตราการออกจากโรงเรียนด้วยการพัฒนาคุณภาพการศีกษาและสภาพแวดล้อมการเรียน

เงินทุนที่ระดมได้นั้นมาจากหลายกิจกรรมและการโครงการจากทุกสาขาทั่วโลกของเรา

อ่านต่อ