@Nicolas Axelrod

ชุมชน

การศึกษาที่เป็นหัวใจหลักของโครงการการกุศลของลีเรคโก

 

ทำให้การศึกษาเป็นหัวใจหลักของโครงการการกุศลของลีเรคโกทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น

การให้คำมั่นสัญญากับพนักงานของเราทุกคนในการอุทิศเวลาให้กับงานการกุศลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของลีเรคโก ด้วยโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา พนักงานของลีเรคโกได้ดำเนินการระดมทุนเพื่อให้เด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจนเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้น

มีการระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆในบริษัทย่อยทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

วัตถุประสงค์ของเรา

เพื่อเพิ่มการลงทะเบียนในโรงเรียนและลดอัตราการออกกลางคันโดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

sdg 4 120

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราสนับสนุน

sustainability

ชุมชน - ตัวชี้วัดปี พ.ศ.2563

LFE money

€758,016

ถูกระดมสำหรับประเทศกัมพูชา

จากการระดมทุนและการดำเนินการทั้งหมดที่จัดโดยบริษัทย่อยของเรา

target CO2

1M฿

เป้าหมายสำหรับปี พ.ศ.2565

สิ้นสุดโครงการของกัมพูชาปี พ.ศ.2562-2565 

เป้าหมายของลีเรคโก

  1. ปรับโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมครู
  3. ให้การศึกษาด้านสุขภาพและอนามัย
  4. จัดหาทุนการศึกษา
  5. ฝึกอบรมการคุ้มครองเด็ก
A girl is in front of a board

กัมพูชา 2562-2565

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 และในอีก 4 ปีข้างหน้า พนักงานกว่า 10,000 คนของเราจะดำเนินการเพื่อระดมทุน 1 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนเด็กและวัยรุ่น 11,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา

 

ด้วยความร่วมมือกับ CARE เราจะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและเงื่อนไขการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นสำหรับชนกลุ่มน้อย

  • เด็ก 11,000 คน
  • สนับสนุนโรงเรียน 26 แห่ง
  • หอพัก 1 หลังสร้างขึ้นสำหรับนักเรียน 60 คน
  • ครู 92 คนได้รับการฝึกฝนด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และดิจิทัล
  • 60 ทุนการศึกษา
a woman smiling

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ด้วยการสนับสนุนของลีเรคโก CARE ได้พัฒนาโครงการด้านการศึกษาในบราซิล มาดากัสการ์และตอนนี้ที่กัมพูชา วัตถุประสงค์ของเราคือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนของนักเรียนในระยะยาว ด้วยความร่วมมือ เราได้ประสบความสำเร็จมากมาย!

 

Nathalie Rosselot
Corporate Partnership Director, Care France
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

ดาวน์โหลดรายงานโครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา

ค้นพบความคิดริเริ่มในท้องถิ่นของเรา

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหัวใจสำคัญของความมุ่งมั่นของพนักงานของเรา

 

อ่านต่อ