People laughing at camera

บุคลากร

เสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน

นำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดของพนักงาน เพื่อให้พนักงานของเราสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ลีเรคโกถือว่าความเป็นเลิศของพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุความเป็นเลิศของลูกค้า ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจึงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับลีเรคโก

เราเชื่อในวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับพนักงานของเรา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสามารถดึงศักยภาพแแกมาให้ได้มากที่สุด โดยที่ค่านิยมหลักของเราคือ แรงผลักดัน  ความเป็นเลิศ ความเคารพและความคล่องแคล่วเป็นส่วนสำคัญ

ด้วยการผสมผสานระหว่างบุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เรามุ่งมั่นที่จะมอบวันทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและพนักงานของเรา

sdg 8 120 px

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราสนับสนุน

sustainability

บุคคลากร - ตัวชี้วัดของปี พ.ศ 2563

52 วัน

เวลาในการรับสมัครและการลาออก

เวลาในการรับสมัครจะวัดโดยการคำนวณจากเวลาที่ได้รับใบขอเสนองาน (RR) จนกระทั่งผู้สมัครได้รับข้อเสนอในช่วงระยะการประเมิณ

 

turnover people

12.34%

การลาออก

อัตราการลาออกของพนักงานจะถูกคำนวณโดยการหารจำนวนพนักงานที่ออกจากบริษัท ด้วยจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยในช่วงเวลานั้น

 

people
2.51%
การขาดงาน

เป้าหมายของลีเรคโก

  1. ปลูกฝังความคิดริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงาน
  2. มีความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน
  3. มีมาตรการเรื่องความหลากหลาย
OFFICE COLLABORATIVE WORK

ที่ลีเรคโก เราต้องการให้พนักงานของเราทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ การดูแลให้พนักงานของลีเรคโกทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงเพศ ดังนั้นการทำงานเพื่อลบความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้เฉลี่ยของชายและหญิงจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธสัญญาที่รับผิดชอบของเรา

 

ความคิดริเริ่มสุดท้ายของเรา

Training sales people

ต้องการเข้าร่วมกับเราหรือไม่?

อ่านต่อ